Table of Contents

  De keuze tussen het ene of het andere type van krediet hangt af van uw bedoeling.

  Het is in ieder geval steeds aangewezen meerdere voorstellen te vragen en ze met elkaar te vergelijken

  Lening op afbetaling

  Voorbeeld

  De financiering van renovatiewerken aan uw woning.

  Voordelen

  U kent op voorhand de looptijd van het krediet en het maandelijks terug te betalen bedrag.

  U weet precies hoeveel u betaalt en u kent op voorhand de totale kost van het krediet. Boven 5.000 euro zijn de maximumtarieven van een lening op afbetaling minder hoog dan die van een kredietopening.

  Tip: om renovatiewerken aan uw woning te financieren kan een hypothecaire lening interessanter zijn op het vlak van rentevoeten en fiscale voordelen

  Nadelen

  Het terug te betalen bedrag en de looptijd liggen vast.

  U moet het voorziene bedrag op de afgesproken datums terugbetalen.

  De kredieten voor een bedrag lager dan 1.250 euro zijn over het algemeen duurder aangezien het toegepaste tarief meestal gelijk is aan de maximumtarieven zoals voorzien in de wet

  Verkoop op afbetaling

  Voorbeeld

  U koopt in de supermarkt een televisietoestel via een krediet dat door de supermarkt werd toegekend.

  Voordelen

  U koopt een duidelijk geïdentificeerd goed of een duidelijk geïdentificeerde dienst.

  U kent op voorhand de looptijd van het krediet en het maandelijks terug te betalen bedrag.

  U weet precies hoeveel u betaalt en u kent op voorhand de totale kost van het krediet.

  Het tarief kan interessant zijn want de kredietgever kan over een zekerheid beschikken.
  Het contract kan bijvoorbeeld een “eigendomsvoorbehoud” bevatten, d.w.z. een clausule die ertoe strekt dat u slechts eigenaar wordt wanneer u het krediet volledig hebt terugbetaald. Hiermee beperkt de kredietgever het risico aangezien hij het gekochte goed gewoon kan terugnemen als u niet betaalt. Daardoor kan hij een lager tarief voorstellen.

  Nadelen

  Het terug te betalen bedrag en de looptijd liggen vast.

  U moet de voorziene bedragen op de afgesproken datums terugbetalen

  Financieringshuur (Huurkoop)

  Voorbeeld

  U koopt een nieuw voertuig zonder dat u er noodzakelijkerwijs eigenaar van wordt.

  Voordelen

  Laag tarief.

  Nadelen

  Op het einde van het krediet bent u niet de eigenaar van het door het krediet beoogde goed.

  Als u er de eigenaar van wil worden moet u een bijkomend bedrag betalen. Dat bedrag noemt men de restwaarde.

  Kredietopening

  Voorbeeld

  Over een reserve beschikken voor onverwachte uitgaven.

  Voordelen

  Er is maar één contract.

  U moet geen nieuwe aanvraag indienen wanneer u geld nodig hebt.

  U geniet een zekere vrijheid ten opzichte van de kredietgever en u kunt de kredietopening gebruiken wanneer u dat wenst. Maar, pas op voor de nulstellingstermijn!

  Nadelen

  Het is vaak moeilijk de totale kost van het krediet te bepalen aangezien de uit te voeren berekeningen ingewikkeld zijn.

  Bovendien worden er soms kosten aangerekend zonder dat u het doorhebt.

  De kost van een kredietkaart is hoger dan die voor andere gewone bankkaarten (bv. Bancontact). Het maximumtarief is vaak hoger wanneer de kredietopening een kaart omvat dan wanneer dat niet zo is.

  U bent er sneller toe geneigd opnieuw te lenen aangezien u

  • het krediet vrij kunt gebruiken en

  • omdat het maandelijks terug te betalen bedrag lager is dan bij een lening/ verkoop op afbetaling.

  De keuze tussen het ene of het andere type van krediet hangt af van uw bedoeling.

  Het is in ieder geval steeds aangewezen meerdere voorstellen te vragen en ze met elkaar te vergelijken.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018