Table of Contents

  Als u het krediet niet meer kunt terugbetalen, blijf dan niet bij de pakken zitten !

  U kunt de kredietgever namelijk betalingsfaciliteiten vragen.

  Als de kredietgever:

  • niet antwoordt
  • dit weigert of

  • een voorstel formuleert dat u niet kunt aanvaarden

  kunt u aan de vrederechter vragen om u betalingsfaciliteiten toe te kennen.

  Wanneer u betalingsfaciliteiten worden toegekend, kan het maandelijks bedrag dat u moet terugbetalen, verminderd worden. Uw schuld zelf zal echter niet verdwijnen en u moet dus nog altijd het krediet terugbetalen, maar dan wel over een langere periode dan oorspronkelijk overeengekomen.

  Als u naast een kredietgever nog andere schuldeisers hebt, kunt u eventueel beroep doen op

  Als u uw krediet niet op tijd terugbetaalt, kan uw kredietgever beslissen om

  Een beslag is bewarend wanneer het leidt tot een blokkering van een deel van het loon in handen van de werkgever.

  Het is uitvoerend wanneer het niet alleen tot een blokkering van een deel van het loon leidt, maar de kredietgever tevens via de geblokkeerde gelden betaling van de schuld bekomt.

  Een loonbeslag kan evenwel slechts wanneer de kredietgever of het incassobureau daartoe voorafgaand een specifieke

  • toelating van de rechter kreeg of

  • een vonnis bekwam waarin u wordt veroordeeld

  Dit veronderstelt dus dat u uw verplichtingen niet bent nagekomen, d.w.z. dat u uw krediet niet op de afgesproken vervaldagen hebt terugbetaald.

  Net zoals bij loonoverdracht kan er geen beslag worden gelegd op uw hele loon.

  Pas op met hergroeperingskredieten!

  • slechts tijdelijk lagere maandelijkse bedragen dan voordien
  • meer interesten want langere terugbetalingsperiode

  • bijkomende kosten (wederbeleggingsvergoeding, verzekering, hypotheek …)

  • goedkope leningen worden duurder (vb autoleningen)

  • groter risico om uw huis te verliezen (bij samengevoegd woonkrediet

  Laatst bijgewerkt
  20 februari 2018