Table of Contents

  Plichten

  U moet de kredietgever informatie bezorgen over uw financiële mogelijkheden en over het project dat u met het krediet wilt realiseren.

  U bent verplicht om correct en oprecht op de vragen van de kredietgever te antwoorden.

  U hoeft geen andere informatie te geven dan wat de kredietgever u vraagt, voor zover uw antwoord correct en oprecht blijft.

  U moet het krediet terugbetalen volgens de in de overeenkomst voorziene voorwaarden.

  Als de kredietovereenkomst de aankoop van een te leveren goed tot doel heeft (zoals een krediet voor de aankoop van een auto of een vaatwasser), moet u het krediet pas beginnen terug te betalen na levering van het met het krediet aangekochte goed, op voorwaarde echter dat het goed in kwestie in de overeenkomst vermeld wordt of dat het kredietbedrag rechtstreeks wordt overgemaakt aan de verkoper.

  Rechten

  Voor u een kredietovereenkomst tekent mag u het SECCI-formulier, dat de kredietgever of de kredietbemiddelaar u moet geven, mee naar huis nemen zodat u het kunt vergelijken met het SECCI-formulier of kredietaanbiedingen van andere kredietgevers.

  U kunt de kredietgever of de kredietbemiddelaar ook vragen om u – gratis – een ontwerp van kredietovereenkomst te bezorgen. De kredietgever en de kredietbemiddelaar mogen zich niet beperken tot het u overhandigen van deze documenten. Ze moeten ze ook toelichten.

  Met die informatie moet u in kunnen antwoorden op vragen als:

  • Is het krediet dat mij voorgesteld wordt, wel degelijk aangepast aan mijn plannen?

  • Wanneer moet ik welk bedrag terugbetalen?

  • Zal ik dit krediet kunnen terugbetalen?

  • Wat gebeurt er als ik het niet kan terugbetalen?

  De kredietgever moet u ook raad geven. Hij moet in de kredieten die hij voorstelt het type van krediet en het bedrag vermelden die het beste tegemoetkomen aan uw financiële situatie en het doel van het krediet

  U hebt het recht om het nog verschuldigde kapitaal van het krediet op eender welk moment volledig of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen, d.w.z. vóór de datum die normaal gezien voorzien is voor de terugbetaling.

  Als de kredietgever een krediet weigert, dan moet hij u gratis meedelen welke verschillende databanken (die ‘bestanden’ worden genoemd) hij raadpleegde, alsook de namen en adressen van de verantwoordelijken van deze bestanden.

  Als u vaststelt dat de gegevens (of een deel ervan) die door de verantwoordelijke voor het bestand werden meegedeeld, niet kloppen, kunt u aan deze verantwoordelijke vragen om uw gegevens te corrigeren.

  Uw gegevens in de Centrale voor kredieten aan particulieren kunt u op drie manieren inkijken.

  U hebt het recht om het contract te herroepen gedurende 14 dagen nadat u het contract ondertekende.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2019