Informatie over de bestaande kredieten en de
wanbetalingen

Nationale Bank van België

Centrale voor kredieten aan particulieren
Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

Tel: +32 2 221 30 06 (van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)
e-mail: ckp.ccp@nbb.be
site internet: http://www.nbb.be/

Eerbiediging van de privacy

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel.: +32 2 274 48 00
Fax: +32 2 274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be
site internet: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hulp bij schuldoverlast in het Waals Gewest

Observatorium krediet en schuldenlast

Château de Cartier
Place Albert 1er 38
6030 Marchienne-au-Pont

Tel.: +32 71 33 12 59
Fax: +32 71 32 25 00
Site internet: http://www.observatoire-credit.be/

Hulp bij schuldoverlast in het Brussels Hoofstedelijk Gewest

Steunpunt voor de Diensten schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Jubelfeestlaan, 153-155
1080 Brussel

Tél.: +32 2 217 88 05
Fax: +32 2 217 88 07
e-mail: info@steunpuntschuldbemiddeling.be
Site internet: http://www.steunpuntschuldbemiddeling.be

Hulp bij schuldenlast in het Vlaams Gewest

Vlaams Centrum schuldenlast

Paviljoenstraat 9
1030 Brussel

e-mail: info@vlaamscentrumschuldenlast.be
site internet: http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/

Klachten (moeilijkheden met uw kredietgever)

Bemiddelingsdienst Banken - Kredieten - Beleggingen

Ombudsfin
North Gate II,
Koning Albert II-laan, nr. 8, bus 2,
1000 Brussel,
Tel.: +32 2 545 77 70
Fax: +32 2 545 77 79
E-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be.

 

Klachten (moeilijkheden met uw kredietgever = aangifte van illegale praktijken)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Inspectie

Signaleer uw probleem
online aan het Meldpunt

 

Laatst bijgewerkt
1 oktober 2018