Nuttige adressen

Table of Contents

  Informatie over de bestaande kredieten en de
  wanbetalingen

  Nationale Bank van België

  Centrale voor kredieten aan particulieren
  Berlaimontlaan 14
  1000 Brussel

  Tel: +32 2 221 30 06 (van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)
  e-mail: ckp.ccp@nbb.be
  site internet: http://www.nbb.be/

  Eerbiediging van de privacy

  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer

  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 274 48 00
  Fax: +32 2 274 48 35
  e-mail: commission@privacycommission.be
  site internet: http://www.privacycommission.be/nl/

  Hulp bij schuldoverlast in het Waals Gewest

  Observatorium krediet en schuldenlast

  Château de Cartier
  Place Albert 1er 38
  6030 Marchienne-au-Pont

  Tel.: +32 71 33 12 59
  Fax: +32 71 32 25 00
  Site internet: http://www.observatoire-credit.be/

  Hulp bij schuldoverlast in het Brussels Hoofstedelijk Gewest

  Steunpunt voor de Diensten schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Jubelfeestlaan, 153-155
  1080 Brussel

  Tél.: +32 2 217 88 05
  Fax: +32 2 217 88 07
  e-mail: info@steunpuntschuldbemiddeling.be
  Site internet: http://www.steunpuntschuldbemiddeling.be

  Hulp bij schuldenlast in het Vlaams Gewest

  Vlaams Centrum schuldenlast

  Paviljoenstraat 9
  1030 Brussel

  e-mail: info@vlaamscentrumschuldenlast.be
  site internet: http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/

  Klachten (moeilijkheden met uw kredietgever)

  Bemiddelingsdienst Banken - Kredieten - Beleggingen

  Ombudsfin
  North Gate II,
  Koning Albert II-laan, nr. 8, bus 2,
  1000 Brussel,
  Tel.: +32 2 545 77 70
  Fax: +32 2 545 77 79
  E-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be.

  Klachten (moeilijkheden met uw hypothecaire kredietgever)Hulp bij schuldoverlast in het Brussels Gewest

  FSMA

  Congresstraat 12-14
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 220 52 11
  Fax: +32 2 220 52 75
  e-mail: hyp@fsma.be

  Klachten (moeilijkheden met uw kredietgever = aangifte van illegale praktijken)Hulp bij schuldoverlast in het Vlaams Gewest

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie Economische Inspectie

  Signaleer uw probleem
  online aan het Meldpunt

  Laatst bijgewerkt
  25 juni 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Financiële diensten

   Zichtrekeningen met kredietkaart opvallend duurder