Nuttige adressen

Informatie over de bestaande kredieten en de
wanbetalingen

Nationale Bank van België

Centrale voor kredieten aan particulieren
Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

Tel: +32 2 221 30 06 (van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)
e-mail: ckp.ccp@nbb.be
site internet: http://www.nbb.be/

Eerbiediging van de privacy

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel.: +32 2 274 48 00
Fax: +32 2 274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be
site internet: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hulp bij schuldoverlast in het Waals Gewest

Observatorium krediet en schuldenlast

Château de Cartier
Place Albert 1er 38
6030 Marchienne-au-Pont

Tel.: +32 71 33 12 59
Fax: +32 71 32 25 00
Site internet: http://www.observatoire-credit.be/

Hulp bij schuldoverlast in het Brussels Hoofstedelijk Gewest

Steunpunt voor de Diensten schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Jubelfeestlaan, 153-155
1080 Brussel

Tél.: +32 2 217 88 05
Fax: +32 2 217 88 07
e-mail: info@steunpuntschuldbemiddeling.be
Site internet: http://www.steunpuntschuldbemiddeling.be

Hulp bij schuldenlast in het Vlaams Gewest

Vlaams Centrum schuldenlast

Paviljoenstraat 9
1030 Brussel

e-mail: info@vlaamscentrumschuldenlast.be
site internet: http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/

Klachten (moeilijkheden met uw kredietgever)

Bemiddelingsdienst Banken - Kredieten - Beleggingen

Ombudsfin
North Gate II,
Koning Albert II-laan, nr. 8, bus 2,
1000 Brussel,
Tel.: +32 2 545 77 70
Fax: +32 2 545 77 79
E-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be.

 

Klachten (moeilijkheden met uw kredietgever = aangifte van illegale praktijken)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Inspectie

Signaleer uw probleem
online aan het Meldpunt

 

Laatst bijgewerkt
24 augustus 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Financiële diensten

    Geen extra kosten meer voor betalen met de kaart