Table of Contents

  Modelbrief aan de kredietgever bij betalingsmoelijkheden (DOC, 26.5 Kb) (DOC, 26.5 KB)

  U kunt zich op deze modelbrief baseren om aan uw kredietgever betalingsfaciliteiten te vragen.

  Verstuur uw brief aangetekend.

  Indien uw kredietgever:

  • niet antwoordt binnen de maand vanaf de afgifte ter post van uw aangetekende brief,

  • weigert of,

  • een voorstel doet dat u niet bevalt,

  kunt u de vrederechter van uw woonplaats verzoeken om u betalingsfaciliteiten toe te kennen.

  Model van Verzoekschrift aan de vrederechter bij betalingsmoeilijkheden (DOC, 29 Kb) (DOC, 29 KB)

  U kunt zich op dit model van verzoekschrift baseren om aan de vrederechter van uw woonplaats te vragen om u betalingsfaciliteiten toe te kennen.

  Dien het verzoekschrift in in evenveel exemplaren als er partijen zijn in de zaak. Verder moet u bij elk exemplaar van het verzoekschrift ook een kopie van de kredietovereenkomst voegen, die het onderwerp vormt van uw verzoek tot betalingsfaciliteiten.

  Daarnaast is het eveneens nuttig om alle stukken ter staving van uw aanvraag bij te voegen.

  Als uw moeilijkheden bv. te wijten zijn aan het feit dat u uw baan verloren bent, is het nuttig om een kopie van uw inschrijving als werkzoekende bij uw verzoekschrift te voegen, alsook een document dat het bedrag vermeldt van de werkloosheidsuitkeringen die u ontvangt of zult ontvangen.

  Laatst bijgewerkt
  12 februari 2018