Table of Contents

  U kunt een kredietovereenkomst per telefoon, internet of sms afsluiten.

  Dit heeft echter geen invloed op de verplichtingen van de kredietgever.

  Als het onmogelijk is om de gegevens te bezorgen die normaal gezien vóór het sluiten van de overeenkomst moeten meegedeeld worden, dan moeten deze gegevens onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst schriftelijk bezorgd worden.

  De kredietgever of kredietbemiddelaar mag u geen kredietcontract of kredietkaart opsturen als u daar niet uitdrukkelijk om gevraagd hebt. Zij moeten uw uitdrukkelijke vraag kunnen bewijzen.

  Ze mogen u ook niet opbellen om bij uw thuis een kredietcontract voor te leggen als u hen daar voorafgaand aan het bezoek niet uitdrukkelijk en schriftelijk om gevraagd hebt.

  Uitdrukkelijk betekent dat er geen misverstanden over kunnen bestaan.