Table of Contents

  Wanneer u een consumentenkrediet aangaat, beschikt u over een bedenktijd.

  U hebt 14 dagen bedenktijd om zonder reden van het krediet af te zien. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag van het sluiten van de overeenkomst.

  Als u de overeenkomst later ontvangt dan op de dag waarop ze is gesloten, dan gaat de termijn van 14 dagen in op de dag dat u de overeenkomst ontvangen hebt.

  Als u beslist om af te zien van het krediet, moet u de kredietgever binnen deze termijn van 14 dagen een aangetekende brief sturen om hem over uw beslissing te informeren.

  Controleer uw overeenkomst: misschien kunt u met een eenvoudige e-mail van het krediet afzien.

  Als u een goed of dienst aankoopt zonder een kredietovereenkomst af te sluiten, kunt u eveneens, doch slechts in enkele welbepaalde gevallen, afzien van het contract.

  Laatst bijgewerkt
  12 februari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Financiële diensten

   Een goede verzekering voor een zorgeloze reis

  2. Financiële diensten

   Een voertuig op krediet kopen… Welke formule kiezen?