Table of Contents

  Wanneer u een consumentenkrediet aangaat, beschikt u over een bedenktijd.

  U hebt 14 dagen bedenktijd om zonder reden van het krediet af te zien. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag van het sluiten van de overeenkomst.

  Als u de overeenkomst later ontvangt dan op de dag waarop ze is gesloten, dan gaat de termijn van 14 dagen in op de dag dat u de overeenkomst ontvangen hebt.

  Als u beslist om af te zien van het krediet, moet u de kredietgever binnen deze termijn van 14 dagen een aangetekende brief sturen om hem over uw beslissing te informeren.

  Controleer uw overeenkomst: misschien kunt u met een eenvoudige e-mail van het krediet afzien.

  Als u een goed of dienst aankoopt zonder een kredietovereenkomst af te sluiten, kunt u eveneens, doch slechts in enkele welbepaalde gevallen, afzien van het contract.

  Laatst bijgewerkt
  12 februari 2018