Table of Contents

    Let op: niet alles wat u betaalt aan de notaris zijn notariskosten!

    Enkel zijn “honorarium”, de vergoeding voor zijn tussenkomst bij het opmaken van de leningsakte, is een notariskost. Die kost is geen kredietkost en zit dus ook niet in het jaarlijkse kostenpercentage (JKP).

    Maar, bijvoorbeeld, de registratierechten bij een hypotheek zijn geen notariskosten. Het is een soort belasting en dus wel een kredietkost die in het JKP moet zitten.

    Laatst bijgewerkt
    15 januari 2018