Table of Contents

  Als de consument de kredietgever niet terugbetaalt, kan de kredietgever de borgsteller tot betaling aanspreken in plaats van de consument.

  Hiertoe moet een aantal strikte voorwaarde voldaan zijn:

  • De consument moet
   • minstens twee termijnen of
   • minstens 1/5 van het terug te betalen totaalbedrag of
   • de laatste termijn

   niet betaald hebben

  • De kredietgever moet de consument bij ter post aangetekende brief tot betaling van de verschuldigde bedragen hebben aangemaand.

  • De consument heeft de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn van een maand na afgifte ter post van de aangetekende aanmaning betaald.

  De borgsteller die schulden van een consument geheel of gedeeltelijk in de plaats van de consument terugbetaalt, kan deze betaalde bedragen terugvragen aan diezelfde consument. In veel gevallen is de kans groot dat die consument echter niet in staat zal zijn om de bedragen terug te betalen.

  Denk twee keer na vooraleer u zich borg stelt voor de verbintenissen van een kennis, zelfs als het om een vriend of familielid gaat. Het is immers een belangrijke verbintenis die ernstige gevolgen kan hebben voor uw eigen leven.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Financiële diensten
  2. Consumentenbescherming
   Verkoop
   Mededinging
   Ondernemingen
   Online
   Financiële diensten