Vóór het bekomen van een waarborg

Vóór het bekomen van een waarborg moet de kredietgever informeren naar de financiële situatie van de persoon die zich borg stelt.

Als de borgsteller een bepaald goed als waarborg stelt, geldt deze verplichting niet.

De kredietgever moet de borgsteller bepaalde informatie bezorgen:

  • de looptijd van de borgstellingsverbintenis;
  • het bedrag dat gewaarborgd is;
  • een exemplaar van de beoogde kredietovereenkomst.

De borgsteller moet zelf inlichtingen inwinnen over de situatie van de consument wiens verbintenissen hij ten aanzien van de kredietgever gaat waarborgen.

Tijdens de looptijd van de kredietovereenkomst

Tijdens de looptijd van de kredietovereenkomst moet de kredietgever de borgsteller informeren over:

  • elke wijziging die aan de kredietovereenkomst wordt aangebracht;

  • de niet-betaling door de consument van twee termijnen of van minstens 1/5 van het terug te betalen totaalbedrag;

  • de aan de consument toegekende betalingsfaciliteiten.

Tijdens de uitvoering van het contract moet de kredietgever de borgsteller minstens één keer per jaar inlichten over de evolutie van de door hem gewaarborgde schuld.

Als de consument zijn verplichtingen niet nakomt, moet de kredietgever

  • alle vereiste mededelingen aan de consument;

  • op hetzelfde ogenblik en;

  • in dezelfde vorm

meedelen aan de borgsteller.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018