De kredietgever kan waarborgen vragen, zodat hij zijn geld terugziet, ook als de consument niet terugbetaalt.

Als er een waarborg is, dan moet die vermeld worden in het SECCI-formulier en in de kredietovereenkomst

Borgstelling door een derde

Een borgstelling is een verbintenis die een derde (iemand anders dan de consument) met zijn volledig patrimonium aangaat en die ertoe strekt te betalen als de consument dat niet doet

  • De borg kan een bepaald goed zijn. Als de consument niet terugbetaalt, dan zal de kredietgever dat goed kunnen verkopen en de verkoopprijs ervan kunnen gebruiken om zichzelf terug te betalen.Als de verkoopprijs niet volstaat om de kredietgever terug te betalen, kan de kredietgever niets extra vragen van de derde, omdat zijn waarborg beperkt bleef tot de waarde van het goed dat hij als borg had gesteld.

  • De borg kan echter ook het volledige patrimonium zijn.Als de consument niet terugbetaalt, kan de kredietgever eisen dat de borgsteller het volledige openstaand bedrag van het krediet terugbetaalt.Indien nodig kan de kredietgever eisen dat de borgsteller al zijn goederen verkoopt.

Borgstelling door de consument zelf

De consument kan ook zelf waarborgen geven. Hij kan bv. iets in pand geven.

Codebiteurschap

Het codebiteurschap is een verbintenis die een derde met zijn volledig patrimonium aangaat en die ertoe strekt gelijktijdig met de consument te betalen, alsof hij als het ware de consument is.

Het houdt bijgevolg minder risico in borg te zijn dan codebiteur: de borgsteller moet immers slechts betalen als de consument dat niet doet terwijl de codebiteur, ongeacht of de kredietgever reeds aan de consument gevraagd heeft te betalen, moet betalen.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018