De toegang tot de financiële diensten is essentieel voor de burger. Iedereen moet te allen tijde aan zijn geld kunnen.

Daartoe is een akkoord over de toegang tot de geldautomaten (PDF, 819.35 KB) gesloten tussen enerzijds de federale regering, vertegenwoordigd door de minister van Economie, de minister van Financiën en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming, en anderzijds de financiële sector, Febelfin (Belgische federatie van de financiële sector) en Batopin (bankneutrale geldautomaat).

Dit akkoord verbetert aanzienlijk de toegankelijkheid tot de geldautomaten via 4 concrete engagementen.

207 nieuwe geldautomaten op strategische locatie

Om tegen eind 2025 geldopnames binnen een redelijke afstand mogelijk te maken, worden op 207 bijkomende plaatsen in het land geldautomaten geplaatst. Tegen 2027 zullen ongeveer 4.000 geldautomaten gelijkmatiger over het land verdeeld zijn dan nu het geval is.

De dekkingsgraad, zijnde een bankautomaat binnen 2 km afstand over de weg in stedelijke gebieden, binnen 3 km in zogenaamde tussengebieden en binnen 5 km in landelijke gebieden, verbetert ten opzichte van de situatie van 31 december 2021.

Geldautomaten vervangen of behouden in stedelijke gebieden

Om de snelle daling van het aantal bankautomaten in dichtbevolkte gebieden te stoppen en de steeds vaker opduikende wachttijden te beperken, zijn garanties bekomen rond het behoud of bijplaatsen van 80 bankautomaten op strategische locaties.

Die maatregel zal de toegang tot cash verbeteren voor de inwoners van steden en is vooral een antwoord op het probleem van wachtrijen aan geldautomaten, dat vooral sterk speelt in het Brussels Gewest.

24 gratis geldafhalingen per jaar

Het “gentleman’s agreement” uit 2004 wordt verbeterd : elke burger zal nu recht hebben op minstens 24 kosteloze cashafhalingen bij om het even welke geldautomaat. De gratis afhalingen mogen niet langer worden beperkt tot de geldautomaten van de eigen kredietinstelling.

Geldautomaten met geldstortingsfunctie

Het akkoord bepaalt verder dat ten minste een op twee Batopin-automaten over de functie om geld te storten moet beschikken, wat vooral belangrijk is voor handelaars en vrije beroepen.

Laatst bijgewerkt
21 april 2023