Wanneer er een ongewoon venster op uw scherm verschijnt dat u vraagt om uw wachtwoord in te geven terwijl u zich probeert in te loggen, wees dan voorzichtig.

Neem de tijd om de elementen die u ziet, aandachtig te bestuderen:

  • werd het bericht in uw taal opgesteld,

  • staan er spellingsfouten in,

  • wat is het internetadres van het venster,

  • wat is het e-mailadres van de persoon die u het bericht stuurde, ... ?

Neem ten slotte, vooraleer u verder gaat, contact op met uw agentschap om te controleren of uw bank wel degelijk de afzender van het bericht is.

Wanneer er desondanks toch geld van uw rekening(en) is gehaald:

  • contacteer dan onmiddellijk uw bank en bevestig bij voorkeur schriftelijk. 
    Leg enerzijds uit wat u hebt meegemaakt (opening van een ongewoon venster, verzoek om inlichtingen, ...) en maak haar anderzijds duidelijk dat u deze afhalingen niet zelf hebt verricht.

  • leg klacht neer bij de politie. U bent het slachtoffer geworden van “phishing” 
    Dankzij uw klacht zal de politie een onderzoek kunnen instellen en de dader van het bedrog misschien kunnen terugvinden.

Laatst bijgewerkt
16 januari 2023