Table of Contents

  Sinds 1 februari 2018 wordt de bankoverstapdienst gewaarborgd door boek VII van het Wetboek van economisch recht. De betreffende regelgeving werd opgenomen onder hoofdstuk 9/1 van titel 3 Betalingsdiensten, artikelen VII.62/1 tot VII.62/7 van boek VII van het Wetboek van economisch recht. 

  Deze gratis dienst wordt door de Belgische banken aan de consument aangeboden.

  Dankzij de bankoverstapdienst kan de consument snel en zonder kosten overstappen van de ene bank naar de andere in België. De overdrachttermijn bedraagt 10 werkdagen maar kan, indien de consument daarvoor kiest, verlengd worden.

  De consument hoeft enkel zijn nieuwe bank te verwittigen. Deze moet hem een aanvraagformulier bezorgen waarin de consument instemt met de volgende taken:

  • Het overzetten van de terugkerende overschrijvingsopdrachten en actieve domiciliëringen naar de nieuwe bank., en
  • het vereffenen van de oude zichtrekening en het overzetten van het positieve saldo op een zichtrekening bij de nieuwe bank (met inbegrip van het afschaffen van de betaalkaarten bij de oude bank).
  • Enkel het vereffenen van de oude zichtrekening of enkel het overzetten van de terugkerende overschrijvingsopdrachten en actieve domiciliëring.

  De noodzakelijke stappen worden door de nieuwe bank gezet. Desgevallend moet de consument enkel nog zijn schuldeisers en betalers van terugkerende overschrijvingen verwittigen die de nieuwe bank niet heeft kunnen bereiken. Gelieve hiervoor de brieven te gebruiken die die laatste u bezorgt. U kan aan de nieuwe bank tevens vragen om ze zelf te verzenden.

  De consument kan eveneens zelf zijn schuldeisers en betalers van terugkerende overschrijvingen verwittigen. Hiervoor moeten hem standaardbrieven toegezonden worden.

  De consument kan overigens aan zijn nieuwe bank vragen om op zijn nieuwe zichtrekening de eventuele blokkeringen, beperkingen en machtigingen in te stellen die hij bij zijn oude bank aangevraagd had met betrekking tot bepaalde domiciliëring of bepaalde begunstigden (schuldeisers).

  Wanneer de consument een betaalrekening bij een in het buitenland gevestigde bank wenst te openen, dan biedt de betalingsdienstaanbieder bij wie de consument een betaalrekening aanhoudt, de volgende bijstand aan:

  • Het gratis verstrekken van een lijst van bestaande doorlopende betalingsopdrachten en van alle voor en door de betaler-schuldenaar aangestuurde mandaten voor domiciliëring, indien beschikbaar, en van de beschikbare informatie over terugkerende inkomende overschrijvingen, de overschrijvingen met memodatum en door de begunstigde schuldeiser geïnitieerde domiciliëringen die minstens gedurende de dertien maanden voorafgaand aan de datum van de toestemming op de betaalrekening van de consument zijn uitgevoerd.
  • De overdracht van enig overblijvend positief saldo van de aangehouden betaalrekening naar de bij de nieuwe betalingsdienstaanbieder geopende of aangehouden betaalrekening, mits het verzoek alle gegevens bevat die nodig zijn om de nieuwe betalingsdienstaanbieder en de nieuwe betaalrekening te kunnen identificeren.
  • De beëindiging van de aangehouden betaalrekening.
  • De opheffing van de aan de betaalrekening verbonden betaalkaarten.

  Meer informatie over de bankoverstapdienst.

  Wilt u de jaarlijkse kosten voor de meest courante diensten voor een zichtrekening vergelijken, dan kunt u dit zelf doen via een vergelijkingstool.

  Laatst bijgewerkt
  16 januari 2023