Richtlijn 2012/27/EU over energie-efficiëntie gewijzigd door richtlijn 2018/2002 heeft ertoe geleid dat België een indicatief streefdoel heeft van 42,7 Mtoe primaire energieconsumptie en 35,2 Mtoe finale energieconsumptie in 2030. Deze doelstellingen werden door België bepaald als onderdeel van de eerste versie van het Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP). Het NEKP wordt momenteel herzien en zal rekening moeten houden met de nieuwe globale strategieën van de Europese Commissie (Fit for 55 en RepowerEU) die de energie-efficiëntiedoelstellingen op Europees niveau hebben verhoogd naar 11,7 % tegenover het referentiescenario 2020. De nationale doelstellingen zouden daarom in het kader van deze oefening naar boven kunnen worden bijgesteld.

Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

Richtlijn 2012/27/EU over energie-efficiëntie gewijzigd door richtlijn 2018/2002 heeft ertoe geleid dat België een indicatief streefdoel heeft van 42,7 Mtoe primaire energieconsumptie en 35,2 Mtoe finale energieconsumptie in 2030.

In de Energie-efficiëntie richtlijn 2012/27/EU gewijzigd door richtlijn 2018/2002 wordt primaire energieconsumptie gedefinieerd als het bruto binnenlands verbruik (dat internationale luchtvaart bevat, maar niet de internationale zeeschepen) waarvan het niet-energetisch verbruik wordt afgetrokken. Evenzo omvat de finale energieconsumptie de internationale luchtvaart maar niet het niet-energetisch verbruik.

De geobserveerde gemiddelde daling van de primaire energieconsumptie, die minder merkbaar is in de finale energieconsumptie, wijst erop dat de belangrijkste verbeteringen in efficiëntie zijn doorgevoerd in de energiesector (productie van elektriciteit, aardolieraffinaderijen, kookovens, …). De negatieve consumptiepiek in 2020 en het herstel in 2021 tonen duidelijk de impact aan van de maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus in 2020.

In 2022 daalt zowel de primaire als de finale energieconsumptie opnieuw sterk. Dat is vooral het gevolg van de invasie van Oekraïne door Rusland, en de daarmee gepaard gaande sterke stijging van de energieprijzen, wat geleid heeft tot een verandering in het consumptiepatroon van (voornamelijk) aardgas en aardolieproducten, bij bedrijven en gezinnen.

Laatst bijgewerkt
7 mei 2024