Het Studiecentrum voor Kernenergie, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, de universiteiten en de privésector zijn actief op het gebied van nucleair onderzoek en ontwikkeling.

Dit onderzoek heeft betrekking op verschillende aspecten van het vreedzaam gebruik van radioactiviteit, bijvoorbeeld:

 • de ontwikkeling van nieuwe technologieën die verband houden met kernenergie (België steunt het MYRRHA-project en neemt deel aan het project van de fusiereactor ITER);
 • de opslag van radioactief afval;
 • de ontwikkeling en de productie van nieuwe medische radio-isotopen;
 • de studie van het effect van radioactiviteit op de mens;
 • de bescherming van het leefmilieu;
 • de veilige exploitatie van kerncentrales.

België neemt deel aan de Europese gezamenlijke programma's (EJP) voor kernonderzoek en werd aangewezen als "programma-eigenaar" voor de onderzoeksprogramma's EUROfusion en CONCERT. De deelname van België aan het Europese onderzoeksprogramma EURADWASTE voor afvalbeheer is in voorbereiding.

Studiecentrum voor Kernenergie

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) werd opgericht om dit onderzoek uit te voeren en kennis op dit gebied te ontwikkelen. Hiertoe beschikt het SCK•CEN over grote installaties, zoals de onderzoeksreactoren BR1 en BR2, afgeschermde cellen om radioactieve materialen te onderzoeken, en gespecialiseerde laboratoria, zoals het ondergrondse laboratorium HADES. Het centrum neemt, in samenwerking met het IRE, ook deel aan het RECUMO-project (Recovery of valuable Uranium residues of 99Mo-based radio-pharma in Belgium), dat een structurele oplossing wil bieden voor het beheer van bestraalde materialen afkomstig van de productie van medische radio-isotopen die momenteel opgeslagen zijn op de site van het IRE in Fleurus. Ten slotte zal het centrum, na de steun van de Belgische regering in 2018, een belangrijke nieuwe onderzoeksinfrastructuur herbergen: MYRRHA. Het SCK-CEN werkt parallel aan vele projecten. Voorbeelden hiervan zijn de bijdrage aan het Europese programma voor scheiding en transmutatie en aan de programma's EUROfusion en CONCERT.

Het Centrum is een stichting van openbaar nut met een privaatrechtelijk statuut, onder voogdij van de Belgische federale minister van Energie.

Het SCK•CEN is een van de grootste niet-universitaire onderzoekscentra in België. De laboratoria zijn in Mol gelegen en de maatschappelijke zetel is in Brussel gevestigd.

Statutaire opdracht

Het SCK•CEN werd opgericht in 1952 om de Belgische academische en industriële wereld toegang te verschaffen tot de wereldwijde ontwikkeling van kernenergie.

Sinds 1991 geeft de statutaire opdracht voorrang aan onderzoek over maatschappelijke vraagstukken in verband met:

 • veiligheid van kerninstallaties;
 • stralingsbescherming;
 • veilige behandeling en berging van radioactief afval;
 • strijd tegen ongecontroleerde proliferatie van splijtbaar materiaal;
 • strijd tegen nucleair terrorisme.

Het studiecentrum ontwikkelt, verzamelt en verspreidt zijn kennis door opleiding en communicatie. De beschikbare knowhow en infrastructuur worden ook ten dienste gesteld van de nucleaire industrie, de medische sector en de overheid.

Maatschappelijke zetel

SCK•CEN
Herrmann Debrouxlaan 40
1160 Brussel

Tel.: 02 661 19 51
Fax: 02 661 19 58
E-mail: info@sckcen.be

Exploitatiezetel en laboratoria

SCK•CEN
Boeretang 200
2400 Mol

Tel.: 014 33 21 11
Fax: 014 31 50 21
E-mail: info@sckcen.be

 

Laatst bijgewerkt
4 mei 2020