Volgens het Internationaal Nucleair Energie Agentschap (IAEA) en de internationale consensus is de fundamentele doelstelling van nucleaire veiligheid de bescherming van mens en milieu tegen kwaadwillige handelingen (zoals diefstal, verduistering of sabotage) waarbij nucleair materiaal, nucleaire installaties of het vervoer van nucleair materiaal betrokken zijn.

Nucleaire veiligheid betreft alle activiteiten die verband houden met het behoud van de integriteit van mechanismen, processen, gereedschappen of instrumenten die radioactief materiaal bevatten, waardoor kan worden gegarandeerd dat er geen schadelijke effecten zullen zijn op mens en milieu.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) waakt over de nucleaire veiligheid en beveiliging in België. Deze Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid staat onder de voogdij van de minister van Binnenlandse Zaken.

Nucleair noodplan

België beschikt sinds 1991 over een nationaal noodplan voor het beheer van nucleaire en radiologische ongevallen.

Dit nucleaire noodplan beschrijft onder meer de opdrachten en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen, de algemene organisatie van het crisisbeheer, de noodplanningszones, de acties voor de bescherming van mens en milieu, de verschillende fasen van het complexe gezamenlijke beheer van een nucleair ongeval ...

Voor meer informatie over het nucleair noodplan en crisissituaties, neem contact op met:

Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse zaken

Hertogstraat 53
1000 Brussel
Tel.: 02 506 47 11 
Fax: 02 506 47 09
E-mail: crisiscentrum@ibz.fgov.be
website: https://crisiscentrum.be

Vragen over nucleaire veiligheid en bescherming van mens en milieu tegen ioniserende stralingen?

Voor meer info over de nucleaire veiligheid van kerncentrales en nucleaire installaties, het transport van radioactieve stoffen, het beheer van radioactieve bronnen,

tralingsbescherming en radioactiviteit, neem contact op met:

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
Tel.: 02 289 21 11 
Fax: 02 289 21 12
E-mail: contactpunt@fanc.fgov.be
Website: http://fanc.fgov.be

Laatst bijgewerkt
23 november 2018