Het SCK•CEN werkt actief aan het ontwerp en de bouw van een nieuwe multifunctionele onderzoeksfaciliteit: MYRRHA staat voor Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications.

Met MYRRHA wil men het pad effenen naar een demonstratie op industriële schaal van de transmutatie van hoogactief afval.

Een wereldprimeur

MYRRHA is het eerste prototype ter wereld van een kernreactor aangedreven door een deeltjesversneller. Deze deeltjesversneller houdt de kettingreactie van kernsplijting in stand door als externe neutronenbron te fungeren. Aangezien het neutronenniveau wordt in stand gehouden door een externe bron is de reactor subkritisch (de kern bevat niet voldoende brandstof de kettingreactie in stand te houden).

Deze wereldprimeur maakt deel uit van het project GUINEVERE, dat voortvloeit uit de samenwerking met het Franse Centre national de la recherche scientifique (CNRS), met het Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), met een tiental andere Europese laboratoria en met de Europese Commissie.

Het MYRRHA-project is door het Europees strategieforum voor onderzoeksinfrastructuren (ESFRI) van de Europese Commissie aangemerkt als een project met hoge prioriteit.

Ondersteuning voor het MYRRHA-project

In 2010 drukte de Ministerraad zijn uitdrukkelijke steun voor het MYRRHA-project uit. De Belgische regering besliste daarop om voor 40 % bij te dragen tot het project, in de eerste plaats door aan het SCK•CEN een subsidie van 60 miljoen euro toe te kennen om de eerste ontwerpfase uit te voeren om de technologische keuzes te kunnen valideren en om de gedetailleerde conceptstudiefase uit te voeren en de financiële en technische onzekerheden van het MYRRHA-project onder controle te houden. De helft van deze bijkomende subsidie werd opgenomen in de begroting van de AD Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de andere helft in de POD Wetenschapsbeleid.

Er werd een MYRRHA-groep (MAHG) opgericht om het MYRRHA-project technisch, juridisch en financieel te volgen, zowel in de gedetailleerde ontwerpfase als in de investeringsfase. De MYRRHA MAHG is samengesteld uit vertegenwoordigers van de FOD Economie, de POD Wetenschapsbeleid, de twee Regeringscommissarissen van het SCK•CEN en een vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België. De Inspecteur van Financiën neemt er als waarnemer aan deel. De FOD Economie neemt het secretariaat op zich.

Op 7 oktober 2015 heeft de regering, op basis van het advies van de monitoringgroep, haar steun aan het MYRRHA-project hernieuwd door een bijkomend budget van 40 miljoen euro toe te wijzen voor de jaren 2015 tot 2017.
 

Laatst bijgewerkt
23 november 2018