Table of Contents

  Het Euratom-Verdrag heeft een internationale component die het mogelijk maakt een aanzienlijk netwerk van overeenkomsten met landen in alle regio's van de wereld tot stand te brengen.

  Er wordt op verschillende vlakken samengewerkt met derde landen. De samenwerking rond kernenergie situeert zich voornamelijk op drie verschillende terreinen: bevoorrading van kernstoffen, onderzoek en ontwikkeling en nucleaire veiligheid.           

  Bevoorrading met kernstoffen

  Om de bevoorrading van kernreactoren op Europees grondgebied veilig te stellen werden samenwerkingsakkoorden gesloten met Canada, Australië, Kazachstan, de Verenigde Staten van Amerika, Japan, Oezbekistan en Oekraïne.

  Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van kernenergie

  Sinds de kaderprogramma's in 1984 van start zijn gegaan, hebben ze een leidende rol gespeeld bij multidisciplinaire onderzoeks- en samenwerkingsactiviteiten in Europa en met derde landen.

  Het Europees kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling heeft een Euratom-onderdeel dat onderzoeks- en opleidingsactiviteiten op nucleair gebied omvat. Een aantal derde landen, zoals Zwitserland, neemt er ook aan deel.

  Verder zijn er, specifiek voor nucleair onderzoek en ontwikkeling, Europese akkoorden met Canada, de Verenigde Staten van Amerika en Argentinië.

  Er bestaan bilaterale akkoorden op het vlak van nucleair onderzoek met Zuid-Korea en China.

  Nucleaire veiligheid

  Euratom heeft verschillende initiatieven genomen om de veiligheid van nucleaire installaties in de landen van Midden- en Oost-Europa en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten te verbeteren.

  België neemt aan deze internationale initiatieven deel via de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO), via de Europese programma’s of via bilaterale programma’s. Enkele voorbeelden:

  • deelname aan het instrument voor nucleaire veiligheidssamenwerking (INSC).
   Dit instrument financiert maatregelen ter verbetering van de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming alsook de uitvoering van effectieve en efficiënte veiligheidscontroles in derde landen. Deze samenwerking was in het begin toegespitst op de landen van de vroegere Sovjet-Unie, maar is nu verruimd tot de buurlanden van de EU.
  • het opzetten door België van een bilateraal bijstandsprogramma.
   Dit programma maakt deel uit van projecten ter ondersteuning van de Oost-Europese landen die tot de EU zijn toegetreden. Deze samenwerking omvat de ontmanteling van buiten dienst gestelde kerncentrales, het beheer van radioactief afval en de ondersteuning van de veiligheidsautoriteiten.
  Laatst bijgewerkt
  24 augustus 2022