Het Comité van het Nationaal Programma heeft als opdracht het Nationaal Programma voor het beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval op te stellen.

Het CPNPC werd opgericht door artikel 6 van de wet van 3 juni 2014 ter omzetting van de Europese Richtlijn 2011/70/Euratom van 19 juli 2011.

Samenstelling

Het CPNPC bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • de Federale Overheidsdienst belast met Energie (FOD Economie, AD Energie);
  • de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS);
  • SYNATOM, de vennootschap die de activiteiten in verband met de nucleaire brandstofcyclus beheert.

Elk van hen handelt in het kader van zijn bevoegdheden en opdrachten.

Het Comité wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de FOD Economie, AD Energie. Het secretariaat van het Comité wordt waargenomen door NIRAS.

Publicaties

Laatst bijgewerkt
24 augustus 2022