Energietransitiefonds

Oproep tot voorstellen

Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie aan te moedigen en te ondersteunen.

In het kader van het Energietransitiefonds organiseert de Algemene Directie Energie elk jaar een oproep tot voorstellen overeenkomstig artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds.

De huidige oproep beoogt innoverende en onderzoeksprojecten te ondersteunen binnen de volgende federale energiebevoegdheden:

 • hernieuwbare energie in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee;
 • biobrandstoffen;
 • kernenergie;
 • bevoorradingszekerheid;
 • netevenwicht.

Het budget van het Energietransitiefonds voor 2018 bedraagt 30 miljoen euro, dat als subsidie kan worden toegekend aan projecten

 • die aan alle betreffende voorwaarden voldoen en

 • die betrekking hebben op

  • onderzoek en ontwikkeling,

  • investering in onderzoeksinfrastructuur of innovatieclusters, of op

  • innovatie door kmo's.

Deze oproep staat open voor

 • rechtspersonen opgericht overeenkomstig Belgisch recht en voor;
 • rechtspersonen opgericht volgens wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie.

U stuurt het deelnemingsformulier, samen met de erin gevraagde documenten, uiterlijk op 28 februari 2018 naar de Algemene Directie Energie.

Laatst bijgewerkt
1 februari 2018