Table of Contents

  In hun "Gezamenlijke politieke verklaring over de rol van waterstof bij het koolstofvrij maken van het energiesysteem in Europa" van 11 mei 2020 hebben de ministers van Energie van de lidstaten van het Pentalateraal Energieforum hun gezamenlijke ambitie uitgesproken om "in de nabije toekomst een op de toekomst gerichte waterstofinfrastructuur en een liquide waterstofmarkt mogelijk te maken".

  De ministers hebben de Europese Commissie opgeroepen om de ontwikkeling van een Europees regelgevend kader voor waterstof flexibel en doelgericht aan te pakken. De Penta-lidstaten zijn dan ook ingenomen met het streven van de Europese Commissie om waterstof op te nemen in het komende waterstof- en aardgaspakket voor het koolstofvrij maken van de economie.

  Joint political declaration on the role of hydrogen to decarbonize the energy system in Europe van 11 mei 2020 (PDF, 173.92 KB)

  Vanuit hun gedeelde ambitie om "een langetermijnvisie voor 100% hernieuwbare waterstof te ontwerpen", hebben de Penta-lidstaten in september 2021 hun gezamenlijke visie gedeeld over de ontwikkeling van een flexibel regelgevend kader voor waterstof op de korte termijn, alsook over de voorwaarden voor een snel groeiende en duurzame waterstofmarkt.

  De markt voor waterstof als energiedrager is nog onvolwassen en in ontwikkeling. Hoewel projecten van gemeenschappelijk belang in het kader van de TEN-E en het IPCEI een belangrijke rol zullen spelen bij de vorming van een fysiek gekoppeld waterstofsysteem, illustreren de nationale waterstofstrategieën en de daarmee samenhangende regulering van de Penta-lidstaten dat de vroege waterstofmarkten en infrastructuren zich in grote mate volgens nationale paden en voorwaarden zullen ontwikkelen.

  Terwijl in een aantal strategieën regionale, nationale en grensoverschrijdende netwerken reeds in de vroege fase van marktontwikkeling tot stand zullen komen, wordt in andere strategieën de nadruk gelegd op de rol van clusters waarin producenten en consumenten met elkaar verbonden zijn in lokale netwerken die zich geleidelijk kunnen ontwikkelen tot onderling verbonden systemen.

  Tegen deze achtergrond zien de Penta-lidstaten de noodzaak in van de ontwikkeling van een flexibel regelgevend kader ter ondersteuning van de uitvoering van de nationale waterstofstrategieën van de lidstaten, met inbegrip van gemeenschappelijke definities en een geharmoniseerd certificeringssysteem, met het oog op het tot stand komen van een goed functionerende en duurzame interne markt voor waterstof.

  Joint position paper of the Pentalateral Energy Forum on the regulatory framework for hydrogen van september 2021 (PDF, 136.88 KB)

  Laatst bijgewerkt
  27 oktober 2023