Table of Contents

  Hernieuwbare waterstof biedt nieuwe mogelijkheden om de energietransitie van bepaalde sectoren in België te realiseren. De federale regering heeft daarom grote ambities voor waterstof en zijn afgeleide moleculen, met name in de industrie en de transportsector, zoals aangekondigd in de federale waterstofvisie en -strategie, gepubliceerd op 29 oktober 2021. 

  Regulering van het vervoer van waterstof per pijpleiding

  Die ambities vereisen de ontwikkeling van een robuuste waterstofmarkt ondersteund door de uitbreiding van de vervoersinfrastructuur voor waterstof. Een dergelijk waterstofvervoersnet wordt een essentiële faciliteit voor het toekomstige energiesysteem. Om vrije toegang tot dat net aan niet-discriminerende voorwaarden te garanderen, moet het vervoer van waterstof per pijpleiding gereguleerd worden.

  Publieke raadpleging

  Dergelijke regulering kan verschillende vormen aannemen. De federale minister van Energie heeft de regelgevende principes en keuzes die ze wil maken om het vervoer van waterstof per pijpleiding te reguleren, beschreven in een consultatienota die ze aan de sector heeft voorgelegd.

  Op 16 februari 2022 werd in een open webinar, naast de federale waterstofstrategie, de beoogde regulering van het waterstoftransport via pijpleidingen voorgesteld zoals beschreven in de consultatienota (PDF, 278.26 KB). Doel van dit webinar was het voorgestelde regelgevend kader nader toe te lichten en feedback van de sector te krijgen.

  De publieke raadpleging is ondertussen afgesloten. De ontvangen antwoorden, die zijn samengevat in volgend verslag, worden meegenomen in de uitwerking van het wetsontwerp voor de regulering van het vervoer van waterstof per pijpleiding.

  Verslag van de publieke raadpleging (PDF, 197.82 KB)

  Laatst bijgewerkt
  27 oktober 2023