Deze projectoproep is gesloten

Met de projectoproep “Clean hydrogen for clean industry” wil de federale overheid steun bieden aan innovatieve waterstofprojecten die mee vorm geven aan de federale waterstofstrategie en dat zowel op het vlak van productie, transport en gebruik van (klimaatneutrale) waterstof. De oproep focust eerder op projecten die in de praktische ontwikkelingsfase zitten dan op fundamenteel onderzoek.

De projectoproep wordt gefinancierd met de Europese middelen van het Belgische Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht. De projectoproep kreeg verder vorm met het koninklijk besluit van 21 april 2022. Het verslag aan de koning en het bijhorende memorandum lichten dat koninklijk besluit verder toe. Het memorandum vindt u onderaan deze webpagina.

Het totale budget voor de oproep in 2022 bedraagt 50 miljoen euro. De steun aan een individueel project bedraagt maximaal 15 miljoen euro.

Projectoproep tot 1 juni 2022

De projectoproep loopt tot en met 1 juni 2022. Vervolgens evalueren de Algemene Directie Energie, een financiële auditor en een college van externe experten de ingediende projecten. Die evaluatie mondt uit in een advies aan de minister van Energie. Die bepaalt in juli 2022 welke projecten definitief worden geselecteerd.

Belangrijke data

Kalender van de projectoproep
Datum Activiteit

1 juni 2022

Projectoproep wordt afgesloten (ultieme datum voor indienen van projectvoorstellen)

1 juli 2022

Ultieme datum voor advies van Algemene Directie Energie

Juli 2022

Ultieme datum voor de beslissing van de minister van Energie voor de toekenning van een subsidie per koninklijk besluit. De gemotiveerde beslissing wordt gecommuniceerd aan alle kandidaten.

Augustus-september 2022

Afsluiten van de subsidie-overeenkomsten voor de geselecteerde projecten en ondertekening door alle betrokken partijen.

September-november 2022

Start van de geselecteerde projecten met startdatum 1 september 2022, 1 oktober 2022 of ten laatste 1 november 2022 (keuze van de projectindiener)

Contact

Neem voor bijkomende inlichtingen over deze projectoproep contact op via: cleanhydrogenforcleanindustry@economie.fgov.be

Documenten

Laatst bijgewerkt
17 oktober 2022