Table of Contents

  Op 29 oktober 2021 heeft de federale regering haar eerste waterstofstrategie goedgekeurd op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten. In dit document worden voor het eerst de ambities van België op het gebied van hernieuwbare moleculen en de rol die België als draaischijf in Europa wil spelen, aangekondigd.

  Sindsdien zijn veel maatregelen genomen. Op 12 oktober 2022 heeft de federale regering een bijwerking van deze strategie goedgekeurd om de stand van de uitvoering ervan weer te geven. In het licht van de recente ontwikkelingen in de sector worden aanvullende maatregelen aangekondigd.

  Visie en strategie - Waterstof (PDF, 5.69 MB)

  De federale waterstofstrategie is erop gericht waterstof en hernieuwbare moleculen te gebruiken om bepaalde toepassingen klimaatneutraal te maken waar elektrificatie economisch niet rendabel of technisch niet realistisch is. Dit betreft vooral de industrie en het goederenvervoer.

  In haar waterstofstrategie uit de federale regering haar ambitie om de positie van België als invoer- en doorvoerhub van hernieuwbare waterstof te versterken. Ontdek in onderstaande video welke rol hernieuwbare waterstof zal spelen in de transitie naar een koolstofvrije toekomst, en waarom België met haar havens van wereldniveau, robuust industrieel netwerk, en wereldleiders in zeetransport alle troeven in handen heeft om de Europese toegangspoort voor hernieuwbare waterstof te worden.

  De strategie bestaat uit vier pijlers waarvoor verschillende concrete maatregelen zijn vastgesteld, namelijk

  Pijler 1 – België positioneren als draaischijf voor de invoer en doorvoer van hernieuwbare moleculen in Europa

   

  Maatregel

  Eerste aankondiging

  Stand van zaken

  1

  Sinds 2021: samenwerken met belangrijke partners om de drie belangrijke invoerroutes voor hernieuwbare moleculen op te zetten

  Strategie 2021

  Loopt nog

  (MOU met Oman en Namibië, identificatie van partners voor de 2 andere invoerroutes)

  2

   

  In 2022: de uitbouw van een infrastructuur voor de invoer van waterstof steunen om tegen 2026 de eerste invoer van H2-moleculen (of van H2-derivaten tot H2-moleculen te kraken) mogelijk te maken

  Strategie 2021

  Loopt nog

  (oproep gepland begin 2023)

  3

  In 2023: samen met de Belgian Hydrogen Council masterclasses over waterstof organiseren om nauwe banden aan te knopen met belangrijke exportpartners

  Update 2022

  Gaat van start in 2023

  4

  In 2023-2024: onderzoeken hoe de te ontwikkelen elektriciteits- en waterstofnetwerken in de Noordzee elkaar kunnen aanvullen

  Update 2022

  Gaat van start zodra de HNO is aangewezen

  Pijler 2 – Het Belgisch leiderschap in waterstoftechnologieën versterken

   

  Maatregel

  Eerste aankondiging

  Voortgang

  1

  In 2021: onderzoek en proefprojecten inzake waterstoftechnologie steunen via de twee federale fondsen voor onderzoek en ontwikkeling (Energietransitiefonds en oproep 'Clean hydrogen for clean industry')

   Strategie 2021

  Behaald

  (worden voortgezet met CHCI 2023 en toekomstige oproepen van het ETF)

  2

  Tegen 2025: een testinfrastructuur voor waterstof opzetten

   Strategie 2021

  Loopt nog

  (samenwerking gestart met VKI, met verschillende mijlpalen tot 2025)

  3

  Tegen 2026: een beperkte elektrolysecapaciteit van minimaal 150 MW uitbouwen

   Strategie 2021

  Loopt nog

  Pijler 3 – Een robuuste waterstofmarkt in het leven roepen

   

  Maatregel

  Eerste aankondiging

  Voortgang

  1

  In 2023: een kader opzetten voor een optimale planning van netwerken voor het vervoer van energie

  Strategie 2021

  Loopt nog

  (Gesprekken aangeknoopt,

  verwachte afronding in 2023)

  2

  In 2022-2023: de wet- en regelgeving voor het vervoer van waterstof via pijpleidingen bijwerken

  Strategie 2021

  Loopt nog

  (openbare raadpleging gestart in januari 2022, eerste goedkeuring CMR)

  3

  In 2023-2024: samen met de gewesten en/of Europa onderzoeken hoe de federale regering kan mee helpen opzetten dat de vraag naar hernieuwbare waterstofmoleculen en -derivaten ontsluit

  Update 2022

  Nog uit te voeren

  4

  Tegen 2025: een Europese vrijwillige certificeringsregeling en een register voor waterstofmoleculen en -derivaten uitwerken

  Strategie 2021

  Loopt nog

  5

  Tegen 2025: een marktcentrum voor waterstofmoleculen en -derivaten gekoppeld aan fysieke leveringshubs in België opzetten

  Update 2022

  Loopt nog

  6

  Tegen 2026: 100 tot 160 km extra pijpleidingen voor waterstof (nieuw en/of hergebruikt) aanleggen die onder niet-discriminatoire derdentoegang worden geëxploiteerd

  Strategie 2021

  Loopt nog

   

  7

  Tegen 2028: het Belgische netwerk voor het vervoer van waterstof met dat van Duitsland, Frankrijk en Nederland verbinden

  Update 2022

  Loopt nog

  Pijler 4 – Investeren in samenwerking voor een succesvolle uitvoering

   

  Maatregel

  Eerste aankondiging

  Voortgang

  1

  Een structureel overleg over waterstof in België opzetten

   

  Strategie 2021

  Behaald

  (De werkgroep ENOVER/CONCERE H2 opnieuw activeren)

  2

  Een proactieve en dynamische houding aannemen in de werkgroepen over waterstof (Benelux, Pentalateral Energy Forum, Europese Unie)

  Strategie 2021

  Loopt nog

  3

  België vertegenwoordigen in internationale organisaties en fora over waterstof

  Strategie 2021

  Loopt nog

   

  4

  Voortdurende interactie met de sector, onderzoeksinstellingen en burgers om deze waterstofstrategie blijvend af te stemmen op de evolutie van de belemmeringen en behoeften

  Strategie 2021

  Loopt nog

  (Onder meer deelname aan de Belgian Hydrogen Council)

  Laatst bijgewerkt
  23 februari 2024