Table of Contents

  De vzw Sociaal Verwarmingsfonds is een samenwerking tussen de overheid, de OCMW's en de petroleumsector.

  De FOD Economie is enkel verantwoordelijk voor de inningen van de bijdragen door accijnsplichtige bedrijven in de aardoliesector.

  Voor meer specifieke informatie over de toekenningsvoorwaarden kan u contact opnemen met het Sociaal Verwarmingsfonds:

  Accijnsplichtige ondernemingen die vragen hebben over hun factuur kunnen, bij voorkeur, contact opnemen met de cel Sociale Energie via mazout@economie.fgov.be.

  Laatst bijgewerkt
  18 maart 2022