Het systeem van gespreide betaling biedt de verbruiker de mogelijkheid om zijn/haar factuur voor mazout (of huisbrandolie volgens de wetgeving) in schijven te betalen.

Het koninklijk besluit van 28 november 2008 bepaalt de minimumvoorwaarden voor contracten tot levering van huisbrandolie met spreiding van betaling aangeboden door geregistreerde handelaren.

Deze minimumvoorwaarden betreffen de duurtijd en de opzeg van de overeenkomst, het maandbedrag en de afrekening, de levering en de betaling alsook de registratie van de handelaar.

Hoe kunt u zich als handelaar registreren?

U bent een leverancier van mazout en u wilt zich registreren? Download en vul het registratieformulier (DOC, 98.5 KB) in en verstuur het ingevulde en ondertekende formulier:

Download het registratieformulier (DOC, 98.5 KB)

Meer informatie?

Contact Center van de FOD Economie 
Tel. (gratis): 0800 120 33 (van 9u tot 17u) 
Fax (gratis): 0800 120 57 
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Algemene Directie Energie
Gespreide betalingen mazout
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel 

Fax: 02 277 52 07 
E-mail: mazout@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
24 augustus 2022