Table of Contents

  De FOD Economie heeft een website ontworpen waar u uw persoonlijke situatie over de automatische toekenning van het sociaal tarief voor energie kunt controleren.

  De aangegeven informatie komt voort uit de databank van de FOD Economie. Deze gegevens zijn persoonlijk en worden om de drie maanden vernieuwd aan de hand van informatie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het Rijksregister en de leveranciers van elektriciteit en aardgas.

  Deze site is beveiligd omdat de gegevens die het bevat persoonlijk zijn. U kunt op twee manieren inloggen op de site:

  • via uw elektronische identiteitskaart (eID) met een kaartlezer
   of
  • via itsme.

  Om uw persoonlijke situatie te controleren, raadpleeg de website www.sociaaltarief.economie.fgov.be.

  Bij problemen, contacteer het Contact Center.

  Uw persoonlijke situatie controleren

  Laatst bijgewerkt
  16 november 2023