Table of Contents

  Wie heeft recht op het eenmalig forfait van 80 euro?

  Het eenmalig forfait van 80 euro gaat om de levering van elektriciteit. Het wordt toegekend aan residentiële beschermde afnemers die op 30 september 2021 het sociaal tarief voor de levering van elektriciteit genoten. Die maatregel geldt zowel voor energieklanten die het sociaal tarief genoten via de automatische toepassing, als voor energieklanten die zelf het sociaal tarief aanvroegen via een papieren attest.

  Waarom wordt een eenmalig forfait van 80 euro verstrekt?

  Door de uitzonderlijk hoge energieprijzen in 2021 hebben huishoudens met een laag inkomen nood aan financiële steun. Hoewel de stijging van het sociaal tarief geplafonneerd is, komt elke prijsstijging hard aan bij de rechthebbenden. Ter compensatie van die prijsstijging van het sociaal tarief, die het gevolg is van de stijging van de internationale energieprijzen in 2021, kreeg iedereen die het sociaal tarief geniet eenmalig recht op een forfait van 80 euro.

  Hoe wordt het forfait aan de rechthebbenden verstrekt?

  De energieleverancier die u van elektriciteit voorzag op 30 september 2021 moest het bedrag rechtstreeks en automatisch op uw bankrekeningnummer overschrijven.

  Uiterlijk op 31 januari 2022 informeerden de leveranciers hun klanten over de rechtstreekse uitbetaling van het eenmalig forfait van 80 euro aan alle rechthebbenden. Nadien hadden de energieleveranciers 12 werkdagen om het bedrag over te maken op de bankrekening van hun klanten.

  Hebt u het bedrag nog niet ontvangen? Controleer dan of uw energieleverancier over uw correcte bankgegevens beschikt.

  Wat als mijn energieleverancier niet over mijn bankgegevens beschikt?

  Als de energieleverancier niet over uw bankgegevens beschikt, heeft de leverancier dat normaal gezien opgevraagd via het gebruikelijke communicatiekanaal. De energieleverancier moet het bedrag ten laatste 12 werkdagen na het ontvangen van uw bankgegevens uitbetalen. Als uw bankgegevens ontbreken of als u uw betaalgegevens heeft rechtgezet, begint die termijn te lopen vanaf de eerstvolgende werkdag nadat de leverancier de vereiste betaalgegevens ontvangt.

  Na 31 december 2022 komt u niet langer in aanmerking voor de toekenning van het eenmalig forfait van 80 euro. Het is dus van belang dat u zo snel mogelijk reageert op de vraag om uw bankgegevens over te maken aan uw energieleverancier.

  Is een retroactieve toepassing mogelijk voor het eenmalig forfait?

  Het eenmalig forfait van 80 euro is bestemd voor personen die het sociaal tarief genoten op het moment dat het sociaal tarief voor elektriciteit steeg door de plotse en extreme stijging van de internationale energieprijzen in 2021.

  De energieleverancier mag het eenmalig forfait dus toekennen aan personen die het sociaal tarief ten laatste op 22 december 2021 kregen en voor wie het sociaal tarief op 30 september 2021 met terugwerkende kracht inging (wet van 15 december 2021, houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen, gepubliceerd op 23 december 2021).

  Indien u het sociaal tarief na die datum heeft aangevraagd, kunt u geen aanspraak maken op het forfait. In uitzonderlijke situaties kan afgeweken worden van die regel, namelijk:

  • als u op 30 september 2021 werd beleverd door een energieleverancier die failliet was op het moment van de verplichting tot uitbetaling (Vlaamse Energieleverancier);
  • als u op 30 september 2021 werd beleverd door een energieleverancier aan wie de toegang tot het distributienet ontzegd was op het moment van de verplichting tot uitbetaling (Watz);
  • als het sociaal tarief u door een technische onregelmatigheid niet werd toegekend, zoals een late registratie van een verhuis, een late registratie van een nieuw energiecontract, een verschil in de schrijfwijze van uw persoonsgegevens op het energiecontract ten opzichte van het rijksregister.
  Mag mijn leverancier het forfait aftrekken van mijn factuur of gebruiken voor schuldvergelijking met mijn openstaande schulden?

  Uw leverancier mag het forfait niet aftrekken van uw factuur en het evenmin gebruiken voor schuldvergelijking met andere bedragen die u verschuldigd bent aan uw leverancier.

   

  Op 30 september 2021 was ik klant bij een andere energieleverancier dan mijn huidige leverancier (ik ben intussen veranderd van leverancier), hoe krijg ik het forfait?

  Uw vorige energieleverancier, die u beleverde op 30 september 2021, zal u contacteren en het eenmalig forfait uitbetalen. Als die energieleverancier niet over uw bankgegevens beschikt, zal hij die opvragen. De energieleverancier moet het bedrag ten laatste 12 werkdagen na het ontvangen van uw bankgegevens uit te betalen. Na 31 december 2022 komt u niet langer in aanmerking voor de toekenning van het eenmalig forfait van 80 euro. Het is dus van belang dat u zo snel mogelijk contact opneemt met uw voorgaande energieleverancier. De contactgegevens vindt u op de laatst ontvangen energiefactuur van de betrokken leverancier.

  Ik was klant bij een energieleverancier die intussen failliet is. Hoe krijg ik het eenmalig forfait?

  De noodleverancier of nieuwe energieleverancier is verantwoordelijk voor het uitbetalen van het eenmalig forfait.

  • als het faillissement zich voordeed vóór 23 december 2021 (datum van de bekendmaking van het besluit), is de leverancier die u op 27 december 2021 (het moment van de bekendmaking van het besluit) elektriciteit leverde, verantwoordelijk voor het uitbetalen van het eenmalig forfait van 80 euro.
  • als het faillissement zich voordeed na 23 december 2021 (datum van de bekendmaking van het besluit), is de noodleverancier van elektriciteit verantwoordelijk voor de uitbetaling van het eenmalig forfait van 80 euro.

  Uiterlijk op 20 maart 2022 informeren de energieleveranciers hun klanten over de rechtstreekse uitbetaling van het eenmalig forfait van 80 euro aan de rechthebbenden. Indien de energieleverancier niet beschikt over uw bankgegevens, vraagt de energieleverancier die op via het gebruikelijke communicatiekanaal. Nadien hebben de energieleveranciers 12 werkdagen om het bedrag over te maken op uw bankrekening.

  Het eenmalig forfait wordt automatisch uitbetaald; u hoeft dus  geen aanvraag in te dienen. Als u het eenmalig forfait nog niet ontvangen heeft op 11 april 2022, neemt u best contact op met uw energieleverancier.

  Ik was op 30 september 2021 klant bij de Vlaamse energieleverancier. Hoe krijg ik het eenmalig forfait?

  De energieleverancier die u op 27 december 2021 voorzag van elektriciteit betaalt u het eenmalig forfait van 80 euro uit. Die energieleverancier weet echter niet automatisch dat u het sociaal tarief genoot op 30 september 2021. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • u genoot het sociaal tarief via de automatische toepassing: de FOD Economie heeft die gegevens begin maart 2022 uitgewisseld met de energieleverancier die u op 27 december 2021 elektriciteit leverde.
  • u genoot het sociaal tarief via een papieren attest: de FOD Economie heeft begin maart een brief gestuurd naar de betrokken klanten. Met die brief en het correcte papieren attest kan u het eenmalig forfait zelf aanvragen. Als u geen brief heeft ontvangen op 20 maart 2022, neemt u best contact op met de FOD Economie.
  Ik was op 30 september 2021 klant bij Watz. Hoe krijg ik het eenmalig forfait?

  De energieleverancier die u op 27 december 2021 voorzag van elektriciteit betaalt u het eenmalig forfait van 80 euro uit. Die energieleverancier weet echter niet automatisch dat u het sociaal tarief genoot op 30 september 2021. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • u genoot het sociaal tarief via de automatische toepassing: de FOD Economie heeft die gegevens begin maart 2022 uitgewisseld met de energieleverancier die u op 27 december 2021 elektriciteit leverde.
  • u genoot het sociaal tarief via een papieren attest: de FOD Economie heeft begin maart een brief gestuurd naar de betrokken klanten. Met die brief en het correcte papieren attest kan u het eenmalig forfait zelf aanvragen. Als u geen brief heeft ontvangen op 20 maart 2022, neemt u best contact op met de FOD Economie.
  Ik heb het eenmalig forfait van 80 euro nog niet gekregen. Waarom?

  In de meeste gevallen informeerden de energieleveranciers de rechthebbenden uiterlijk op 31 januari 2022 en werd het forfait 12 werkdagen later uitbetaald. Als u het forfait nog niet heeft gekregen, kan dat verschillende oorzaken hebben:

  • als uw huidige energieleverancier u op 30 september 2021 geen elektriciteit leverde, raden wij u aan uw voorgaande energieleverancier te contacteren.
  • als u niet werd beleverd door een energieleverancier die intussen failliet is of aan wie de toegang tot het distributienet ontzegd is, raden wij u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met uw energieleverancier. Het is mogelijk dat uw energieleverancier niet over de correcte informatie beschikt.
  • als u wel werd beleverd door een energieleverancier die intussen failliet is of aan wie de toegang tot het net ontzegd is, krijgt u binnenkort automatisch het eenmalig forfait of wordt u per brief gecontacteerd door de FOD Economie. Als dat niet het geval is eind maart 2022 raden wij u aan contact op te nemen met uw energieleverancier.

  Na 31 december 2022 is het niet meer mogelijk om het eenmalig forfait aan te vragen of te laten uitbetalen door de energieleverancier.

  Hebt u andere vragen?

  U kunt contact opnemen met het Contact Center of met de cel Sociale Energie van de FOD Economie.

  Laatst bijgewerkt
  18 mei 2022