Uw aanvraag is geweigerd omdat er geen contract op uw naam bestond. Wat nu?

Op dit moment zijn alle aanvragen voor de federale verwarmingspremie van 100 euro aanvaard of geweigerd.

Als u een negatief antwoord hebt ontvangen dan is dat omdat de FOD Economie niet over uw contractgegevens beschikte. 

We kunnen niets meer voor u doen, zelfs niet als u documenten bezorgt die bewijzen dat u recht had op de premie. De laatste dossiers met rechthebbenden werden op 28 februari 2023 aan de leveranciers meegedeeld voor de betaling van de premie.

Voor eventuele toekomstige premies, neemt u best contact op met uw leverancier zodat die de gegevens kan verbeteren die volgens u foutief zijn. Als uw leverancier bijvoorbeeld van mening is dat u een professioneel contract heeft, terwijl het in werkelijkheid om een residentieel contract gaat, vraag dan om dat recht te zetten.
 

Laatst bijgewerkt
10 maart 2023