Table of Contents

  Huishoudens die hun hoofdwoning verwarmen met pellets in bulk, krijgen een premie van 250 euro netto. Dat heeft de federale regering beslist.

  Die maatregel heeft als doel burgers financieel te steunen en hen te helpen het hoofd te bieden aan de stijgende prijzen voor de verwarming van hun woning. Concreet gaat het om burgers die

  • hoofdzakelijk met pellets verwarmen
  • de verwarmingstoelage van 300 euro (stookolie/propaan) niet hebben ontvangen
  • het basispakket gas of het sociaal tarief voor gas niet hebben ontvangen.

  U kunt uw aanvraag online indienen.

  Er zijn 2 soorten formulieren, afhankelijk van uw type woning:

  Waaruit bestaat de pelletpremie van 250 euro?

  De federale regering kent een pelletpremie toe van 250 euro netto aan huishoudens ter compensatie van de gestegen energiekosten. Die unieke en forfaitaire premie wordt aan een huishouden toegekend voor de aankoop van pellet in bulk bestemd voor de verwarming van hun hoofdverblijfplaats. De premie heeft betrekking op leveringen uitgevoerd door een bedrijf tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023.

  Wie heeft recht op de pelletpremie van 250 euro? Wat zijn de voorwaarden om ze te krijgen?

  De pelletpremie van 250 euro netto

  • wordt eenmalig en forfaitair toegekend;
  • is bestemd voor huishoudens die pellets gebruiken voor de verwarming van hun hoofdverblijfplaats;
  • is bestemd voor huishoudens die tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023 een levering van pellets in bulk van een bedrijf hebben ontvangen;
  • gaat om ten minste 500 kg pellets die door een bedrijf geleverd zijn via een blaaswagen of op paletten;
  • is niet beschikbaar voor burgers die de verwarmingstoelage van 300 euro (stookolie/propaan), het basispakket gas of het sociaal tarief voor gas ontvangen.
  Welk formulier moet ik invullen voor de aanvraag van de pelletpremie?

  U kunt uw aanvraag online indienen.

  Er zijn 2 soorten formulieren, afhankelijk van uw type woning:

  Hoe vraag ik de pelletpremie aan?

  U kunt uw aanvraag voor de pelletpremie online indienen via het elektronisch platform.

  Online aanvragen is de snelste manier om de premie te ontvangen.

  U kunt uw aanvraag ook op papier indienen.

  Let op, er zijn twee soorten formulieren, afhankelijk van uw type woning:

  Druk het aanvraagformulier af, of vraag het aan uw verdeler, en stuur uw ingevulde en ondertekende formulier evenals de bijlagen voor 30 april 2023 per aangetekende zending naar het het volgende adres:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie Energie - Cel Pelletpremie 250 euro
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel
  Wat betekent “huishouden” in het kader van de toekenning van deze premie? 

  Het gaat om de natuurlijke persoon die alleen woont of de personen die dezelfde woning betrekken en er samen wonen, waarbij de samenstelling van het huishouden bepaald wordt op basis van de gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. 

  Wat betekent “rechthebbende” in het kader van de toekenning van deze premie? 

  Het gaat om de bewoner van de woning die betaalt voor de levering van pellets in bulk, bestemd voor de verwarming van die woning.

  Er moet ten minste 500 kg pellets door een bedrijf zijn geleverd via een blaaswagen of op paletten.

  Dat geldt niet voor burgers die de verwarmingstoelage van 300 euro (stookolie/propaan), het basispakket gas of het sociaal tarief voor gas ontvangen.

  Ik heb recht op het federale sociaal tarief voor gas, kan ik de pelletpremie dan krijgen?

  Nee, als u recht hebt op het federale sociaal tarief voor gas geniet u niet van de federale pelletpremie.

  Ik heb recht op het federale sociaal tarief voor elektriciteit, kan ik de pelletpremie dan krijgen?

  Ja, als u recht hebt op het federale sociaal tarief voor elektriciteit geniet u ook van de federale pelletpremie van 250 euro, als u aan de voorwaarden voldoet.

  Ik woon in een individuele woning (geen deel van een gemeenschappelijke eigendom), welke documenten heb ik nodig om mijn aanvraag in te vullen?

  Vul het aanvraagformulier A (PDF, 575.85 KB) in.

  Voeg bij uw aanvraag de volgende bijlagen:

  • een kopie van de factuur voor een levering van pellets in bulk bestemd voor verwarming, gedaan tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023;
  • een bewijs van betaling van de factuur (of de afrekening van de pelletleverancier als u in termijnen betaalt; of een certificaat van het OCMW of de leverancier; of een ander document dat bewijst dat u in orde bent met de betalingen.
  Ik betrek een woning met gemeenschappelijke eigendom. Heb ik recht op de pelletpremie van 250 euro? Wat zijn de voorwaarden om ze te verkrijgen?

  Ja, huishoudens die een woning met gemeenschappelijke eigendom betrekken, die verwarmd wordt met pellets via een gemeenschappelijke installatie, krijgen de pelletpremie van 250 euro.

  Als bewoner van het gemeenschappelijke eigendom (eigenaar of huurder) vult u het aanvraagformulier zorgvuldig in en dient het in via het elektronisch platform voor de pelletpremie. Online aanvragen is de snelste manier om de premie te ontvangen.

  Als u het aanvraagformulier niet online kunt indienen, kunt u het afdrukken, invullen en tot en met 30 april 2023 per aangetekende zending opsturen naar de FOD Economie op het volgende adres:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie Energie - Cel Pelletpremie 250 euro
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel
  Ik betrek een woning met gemeenschappelijke eigendom. Wat is de procedure waaraan de beheerder van de mede-eigendom moet voldoen om de pelletpremie van 250 euro te ontvangen?

  De beheerders van de mede-eigendom moeten de informatie over de levering van pellets bezorgen (met name hun KBO-nummer en de kopie van de factuur van de laatste bestelling van pellets in bulk bestemd voor de verwarming) via een informaticaplatform van de FOD Economie.

  Het gaat om de levering in bulk van pellets bestemd voor de verwarming van de mede-eigendom. Die levering heeft plaatsgevonden tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023.

  Wat moet ik doen als ik het KBO-nummer van mijn mede-eigendom niet ken?

  Als u het KBO-nummer niet terugvindt, richt u zich tot de beheerder van uw mede-eigendom of als u huurder bent tot de eigenaar van de mede-eigendom.

  Het KBO-nummer van de mede-eigendom moet op alle documenten over de mede-eigendom vermeld worden. Het moet ook weergegeven worden in de gemeenschappelijke ingang van de mede-eigendom.

  Ik woon in een opbrengsteigendom. Heb ik recht op de pelletpremie van 250 euro? Wat zijn de voorwaarden om ze te verkrijgen?

  Ja, huishoudens die in een opbrengsteigendom wonen dat verwarmd wordt met pellets in bulk door middel van een collectieve installatie krijgen de pelletpremie van 250 euro ook.

  Als bewoner van het opbrengsteigendom (eigenaar of huurder) vult u het aanvraagformulier zorgvuldig in en dient het in via het elektronisch platform voor de pelletpremie. Online aanvragen is de snelste manier om de premie te ontvangen.

  Als u het aanvraagformulier niet online kunt indienen, kunt u het afdrukken, invullen en tot en met 30 april 2023 per aangetekende zending opsturen naar de FOD Economie op het volgende adres:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie Energie - Cel Pelletpremie 250 euro
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  Ik woon in een opbrengsteigendom. Wat is de procedure waaraan de beheerder/eigenaar van het opbrengsteigendom moet voldoen om de pelletpremie van 250 euro te ontvangen?

  De beheerders/eigenaars van de opbrengsteigendom moeten de informatie over de levering van pellets bestemd voor de verwarming van de opbrengsteigendom bezorgen (met name de kopie van de factuur van de laatste bestelling van pellets in bulk bestemd voor de verwarming) via een informatica-platform beheerd door de FOD Economie.

  De te bezorgen informatie heeft betrekking op de woningen die ze beheren en waarvoor een levering heeft plaatsgevonden tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023.

  Zodra deze informatie op het platform is geregistreerd, ontvangt de beheerder/eigenaar een fictief KBO-nummer. De bewoners van het opbrengsteigendom moeten dat gebruiken om hun aanvraag in te vullen (met formulier B).

  Wat moet ik doen als ik het KBO-nummer van mijn opbrengsteigendom niet ken?

  De eigenaar of beheerder van uw gebouw moet u het (fictieve) KBO-nummer van het opbrengsteigendom geven (zie vraag “Ik woon in een opbrengsteigendom. Wat is de procedure waaraan de beheerder/eigenaar van het opbrengsteigendom moet voldoen om de pelletpremie van 250 euro te ontvangen?”).

  Hoe kan ik de aanvraag voor de pelletpremie van 250 euro indienen?

  U moet de aanvraag online indienen of per aangetekende zending bezorgen aan de FOD Economie op het volgende adres:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie Energie - Cel Pelletpremie 250 euro
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel
  Waar kan ik het aanvraagformulier vinden en aan wie moet ik de aanvraag terugsturen?

  U vindt het aanvraagformulier op het online platform van de FOD Economie. Als u niet over een internetaansluiting beschikt, kunt u het formulier via uw verdeler van pellets verkrijgen.

  • Online

   Vul het online formulier in en onderteken het met behulp van uw elektronische identiteitskaart.
    

  • Per aangetekende zending

   Druk het aanvraagformulier af of vraag het aan uw verdeler en stuur uw ingevulde en ondertekende formulier evenals de bijlagen per aangetekende zending en voldoende gefrankeerd terug aan het volgende adres:

   FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
   Algemene Directie Energie - Cel Pelletpremie 250 euro
   Koning Albert II-laan 16
   1000 Brussel

  Let op, er zijn twee soorten formulieren, afhankelijk van uw type woning:

  Wat gebeurt er als ik mijn aanvraag voor de pelletpremie van 250 euro niet volledig of behoorlijk ingevuld heb?

  Als u uw aanvraag niet volledig of behoorlijk heeft ingevuld, komt u niet in aanmerking voor de pelletpremie. U kan ze echter tot en met 30 april 2023 opnieuw aanvullen en indienen.

  Wat moet ik doen als ik het klantnummer of het ondernemingsnummer van mijn verdeler van pellets niet ken?

  Die gegevens bevinden zich op de leveringsfactuur van pellets. Als u ze niet vindt, neemt u contact op met uw leverancier.

  Wat is de termijn voor het indienen van de aanvraag voor de pelletpremie van 250 euro?

  U heeft tot en met 30 april 2023 de tijd om uw aanvraag in te dienen.

  Hoe en wanneer ontvang ik de pelletpremie van 250 euro?

  De FOD Economie beslist binnen de twee maanden na de ontvangst van uw aanvraag of ze ontvankelijk is en ten laatste op 30 juni 2023. Vervolgens wordt de premie uitbetaald op het bankrekeningnummer dat u op het formulier vermeldt, of via een circulaire cheque als u geen rekeningnummer heeft opgegeven.

  Ik heb een tweede verblijf. Heb ik daarvoor eveneens recht op de pelletpremie van 250 euro?

  Neen, de premie van 250 euro geldt niet voor tweede verblijven; ze is alleen van toepassing op de hoofdverblijfplaats van het huishouden.

  Mijn vorige hoofdverblijfplaats was een woning die met pellets werd verwarmd. Tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023 heb ik daarvoor een levering van pellets ontvangen, maar sindsdien ben ik verhuisd. Heb ik recht op de pelletpremie van 250 euro?

  Ja, u hebt ook recht op de pelletpremie als u uw woning op dit moment niet meer betrekt.

  Die unieke en forfaitaire premie wordt aan een huishouden toegekend voor de aankoop van pellet in bulk bestemd voor de verwarming van hun hoofdverblijfplaats. De premie heeft betrekking op leveringen uitgevoerd door een bedrijf tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023.

  Let op, de pelletpremie wordt niet toegekend als u voor uw nieuwe woning de verwarmingstoelage van 300 euro (stookolie/propaan), het basispakket gas of het sociaal tarief voor gas ontvangt.

  Wat doet de FOD Economie voor de toekenning van de pelletpremie van 250 euro?

  De FOD Economie ontvangt de aanvragen en gaat na of ze beantwoorden aan de toekenningsvoorwaarden voor de premie.

  De FOD Economie bewaart uw gegevens gedurende maximaal twee jaar vanaf het moment waarop u ze meedeelt.

  Mijn ouder of voogd is overleden terwijl hij/zij pellets in bulk kreeg geleverd tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023. Heb ik als erfgenaam het recht om de pelletpremie aan te vragen?

  Als uw ouder ofvoogd is overleden voordat de wet tot toekenning van de premie in werking is getreden, op 30 december 2022, hebt u geen recht op de toelage.

  Als uw ouder of voogd echter na 30 december 2022 (of op 30 december zelf) is overleden en aan de toekenningsvoorwaarden voldeed, hebt u recht op de toelage. In dat geval kan de toelage worden aangevraagd 

  • door de notaris die belast is met de nalatenschap
  • of door een van de erfgenamen
  • of door een persoon die door de erfgena(a)m(en) is gemachtigd

  De aanvraag moet op een papieren formulier worden ingediend en op naam van de overledene worden ingevuld. 

  Indien de aanvraag wordt ingediend door een erfgenaam of een door de erfgena(a)m(en) gemachtigde persoon, moet hij/zij 

  • een akte/attest van erfopvolging door alle erfgenamen ondertekend EN 
  • een volmacht door alle erfgenamen ondertekend

  bijvoegen om de aanvraag in te dienen. 

  Hoe kan ik een akte/attest van erfopvolging aanvragen?

  U kunt de akte van erfopvolging bij de notaris aanvragen.

  Onder bepaalde voorwaarden (ontbreken van testament, huwelijkscontract, minderjarige erfgenamen, enz.) kunt u gratis het attest van erfopvolging aanvragen bij de dienst Rechtszekerheid van de FOD Financiën.

  Meer informatie over het attest van erfopvolging vindt u op de website van de FOD Financiën.

  Wie kan ik contacteren als ik andere vragen heb over de pelletpremie van 250 euro?

  Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met ons Contact Center.

  Het Contact Center is het contactpunt voor de FOD Economie en staat elke werkdag van 9 tot 17 uur tot uw dienst via:

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2023