Table of Contents

  Voor de maanden november en december 2022 werd een basispakket gas toegekend (op basis van de situatie op 30 september 2022). Dat is verlengd voor de maanden januari, februari en maart 2023, op basis van de situatie op 31 december 2022 (en niet meer op die van 30 september 2022).

  Het basispakket gas bedraagt 135 euro per maand, dus voor januari, februari en maart gaat het om een nieuwe premie van 405 euro.

  De wettelijke bepalingen zijn beschreven:

  In de meeste gevallen heeft uw gasleverancier u het basispakket gas automatisch toegekend (of in mindering gebracht) via uw facturen vóór 18 januari 2023 of het werd rechtstreeks op uw bankrekening gestort.

  Als u, na controle van uw energiefacturen en uw bankrekening, vaststelt dat u het pakket voor gas (2 keer 135 euro of 270 euro voor de maanden november en december 2022) niet hebt ontvangen en als u meent daarvoor in aanmerking te komen, dan kunt u tussen 23 januari en 30 april 2023 een aanvraag indienen.

  Er zijn twee mogelijke procedures voor het indienen van uw aanvraag:

  Heeft uw aanvraag betrekking op het gascontract op uw naam, hou dan de factuur bij de hand die op 30 september 2022 geldig was wanneer u het formulier invult.

  Heeft uw aanvraag betrekking op een collectieve gasinstallatie en de persoon die het gascontract heeft afgesloten, heeft de gegevens niet online ingevoerd, dan moet u het volgende toevoegen: 

  Wat is het basispakket gas?

  Iedereen die voor zijn woning een residentieel contract voor gas heeft, kan van het basispakket gas genieten, als het contract op de referentiedatum:

  • variabel is of
  • vast is, maar na 30 september 2021 afgesloten of vernieuwd is en
  • niet afgesloten is aan het sociaal tarief

  De premie bedraagt:

  • 270 euro voor november en december 2022 (de referentiedatum is 30 september 2022)
  • 405 euro voor januari, februari en maart 2023 (de referentiedatum is 31 december 2022)

  Die bedragen worden afgetrokken van de voorschot- of afrekeningsfacturen of worden direct op een bankrekening gestort.

  De referentiedatum is de datum waarop aan de voorwaarden moet voldaan zijn om voor het pakket in aanmerking te komen.

  Huishoudens die gedomicilieerd zijn in een gebouw met een collectieve gasinstallatie waarvan het contract voldoet aan de tarief- en prijsvoorwaarden, hebben ook recht op het basispakket gas.

  Ik woon in een appartement.  Krijg ik het basispakket gas?

  Als u op de referentiedatum een residentieel contract op uw naam had voor de levering van gas aan uw appartement (u hebt bv. één enkele ketel) en u er gedomicilieerd bent, dan ontvangt u het basispakket gas, op voorwaarde dat aan de andere voorwaarden is voldaan (soort contract). In principe verloopt de toekenning automatisch.

  Als u via een gemeenschappelijke installatie van gas en/of verwarming wordt voorzien, hebt u eveneens recht op het basispakket gas op voorwaarde dat u in het gebouw woont en dat het gebouw een contract heeft dat aan de voorwaarden voldoet (soort contract).

  Die toekenning gebeurt niet automatisch, u moet op één van de volgende manieren een aanvraag indienen:

  Telefoonnummer: 0800 120 33 (gratis nummer)

  Adres:
  GasElek2022
  PB 30100
  1000 Brussel

  De aanbevolen procedure houdt in dat de houder van het contract voor gas van het gebouw (naargelang de situatie kan dat een lid van de vereniging van mede-eigenaars zijn of de syndicus die door haar werd aangesteld, of de eigenaar) inlogt op het platform om een kopie van de gasafrekening te uploaden en in één keer de vereiste informatie voor het hele gebouw te verstrekken.  

  De alternatieve procedure houdt in dat u het aanvraagformulier terugstuurt samen met een kopie van de gasafrekening en een verklaring op erewoord (PDF, 542.92 KB) die moet worden ondertekend door de houder van het contract voor gas van het gebouw (naargelang de situatie kan dat een lid van de vereniging van mede-eigenaars zijn of de syndicus die door haar werd aangesteld, of de eigenaar).

  Als u een woning huurt “inclusief onkosten” en niet rechtstreeks bijdraagt aan de gaskosten, ontvangt u geen basispakket gas. De contractant (de persoon die het residentiële contract voor gas heeft afgesloten, bijvoorbeeld de eigenaar) krijgt het basispakket voor gas, als hij of zij op hetzelfde adres woont. Als de contractant niet in het gebouw is gevestigd, wordt haar of hem het basispakket voor gas niet toegekend.

  Mensen die in een woning verblijven waar ze verblijfskosten betalen of die werkingssubsidies ontvangen, komen niet in aanmerking voor het basispakket gas. Rusthuizen en hun bewoners komen dus niet in aanmerking als begunstigden.

  Verenigingen van mede-eigenaars (bijvoorbeeld voor eventueel gasverbruik in de gemeenschappelijke ruimten) komen niet in aanmerking voor het basispakket gas. Dat wil zeggen dat ze geen forfaitaire bedragen kunnen ontvangen. Hun medewerking is echter nodig om de huishoudens die in het gebouw wonen in staat te stellen een volledige aanvraag in te dienen.

  Ik ben houder van een contract voor gas voor een gebouw met een gasketel die door meerdere gezinnen wordt gedeeld.  Wat moet ik doen om de toekenning van het basispakket gas aan die gezinnen mogelijk te maken?

  Als u het contract voor gas niet heeft afgesloten aan het sociaal tarief, het een contract is met een variabele prijs (of met vaste prijs maar dat na 30 september 2021 is ondertekend of hernieuwd) en er huishoudens gedomicilieerd zijn in het gebouw dat u beheert, dan kunnen die huishoudens een individuele aanvraag indienen.

  De wet vereist dat u als contracthouder een kopie van de factuur verstrekt en een verklaring op erewoord dat het huishouden bijdraagt aan de kosten voor gas van het gebouw. 

  Er zijn twee procedures mogelijk:

  • aanbevolen procedure: u logt in op het platform met behulp van uw identiteitskaart of een ander identificatiemiddel (itsme ...).  U vult het formulier in en voegt een kopie van uw gasafrekening toe (geldig op 30 september 2022)
  • alternatieve procedure, zonder verbinding met het platform: u bezorgt elk huishouden een kopie van de gasafrekening en een verklaring op erewoord (PDF, 542.92 KB) die u downloadt (of die u telefonisch of per post aanvraagt bij de FOD Economie)

  Telefoonnummer: 0800 120 33 (gratis nummer)

  Adres:
  GasElek2022
  PB 30100
  1000 Brussel

  Welke stappen moet ik zetten om het basispakket gas te krijgen?

  In de meeste gevallen heeft uw gasleverancier u het basispakket gas automatisch toegekend (of in mindering gebracht) via uw facturen vóór 18 januari 2023 of het werd rechtstreeks op uw bankrekening gestort.

  Als u, na controle van uw energiefacturen en uw bankrekening, vaststelt dat u het pakket voor gas (2 keer 135 euro of 270 euro voor de maanden november en december 2022) niet hebt ontvangen en als u meent daarvoor in aanmerking te komen, dan kunt u tussen 23 januari en 30 april 2023 een aanvraag indienen.

  Er zijn twee mogelijke procedures voor het indienen van uw aanvraag:

  Heeft uw aanvraag betrekking op het gascontract op uw naam, hou dan de factuur bij de hand die op 30 september 2022 geldig was wanneer u het formulier invult.

  Heeft uw aanvraag betrekking op een collectieve gasinstallatie en de persoon die het gascontract heeft afgesloten, heeft de gegevens niet online ingevoerd, dan moet u het volgende toevoegen: 

  Voor de verwarming van mijn appartement betaal ik voor geproduceerde warmte en niet voor gas, heb ik recht op het basispakket voor gas?

  Er bestaat geen basispakket voor warmte als zodanig.

  Als u door uw energieleverancier direct gefactureerd wordt voor warmte geproduceerd door een collectieve gasketel, dan heeft u geen recht op het basispakket voor gas.

  Als de verdeling van de aardgasafrekening voor de collectieve verwarmingsketel wordt uitgevoerd door uw vereniging van mede-eigenaars (VME) (of de door haar aangestelde syndicus) of door uw eigenaar, op basis van individuele calorimeters, dan heeft u recht op het basispakket.

  Mijn ketel werkt op propaan/butaan, heb ik recht op het basispakket voor gas?

  Neen, het basispakket voor gas is er alleen voor aardgas. Aardgas wordt geleverd via het distributienet.

  Op mijn energiecontract staat het btw-nummer van mijn onderneming. Heb ik recht op het basispakket?

  Nee, als u het energiecontract op naam van uw onderneming hebt afgesloten, gaat het om een professioneel contract, dus een niet-residentieel contract. U heeft geen recht op het basispakket en het heeft dan ook geen zin om een aanvraag in te dienen.

  Tijdslijn Basispakket 1

  • 23 januari 2023 : start van aanvragen als de premie niet automatisch kon worden betaald en van de aanvragen voor gemeenschappelijke gasinstallaties
  • vanaf 23 januari 2023 : behandeling van de aanvragen en betaling aan de rechthebbenden
  • 30 april 2023 : einde van de aanvraagperiode voor basispakket 1

  Tijdslijn Basispakket 2

  • februari-maart 2023 : je krijgt het tweede basispakket energie automatisch op basis van het energiecontract dat je had op 31 december 2022 via de energieleverancier van dat contract (door een vermindering van factuur of een storting op je rekeningnummer)
  • 1 april 2023 : deadline voor de automatische betaling door je leverancier
  • 18 april 2023 : deadline voor de betaling als je factuur lager is dan de premie
  • 23 april : start van aanvragen als de premie niet automatisch kon worden betaald en van de aanvragen voor gemeenschappelijke gasinstallaties
  • vanaf 23 april : behandeling van de aanvragen en betaling aan de rechthebbenden
  • 31 juli 2023 : einde van de aanvraagperiode voor basispakket 2
  Laatst bijgewerkt
  6 februari 2023