Op 16 september 2022 bereikte de federale regering een akkoord over bijkomende energiesteun voor huishoudens. Deze omvatten een basispakket voor de maanden november en december 2022 voor gas (135 euro/maand) en elektriciteit (61 euro/maand). De volgende bepalingen zijn geldig sinds 3 november 2022, de dag van publicatie van de wet in het Belgische Staatsblad.

Wat is het basispakket gas en elektriciteit?

Iedereen die een residentieel energiecontract heeft voor zijn woning, ofwel

 • een variabel energiecontract of
 • een nieuw vast energiecontract dat werd afgesloten of verlengd na 30 september 2021,

krijgt een vergoeding van

 • 270 euro voor gas
 • 122 euro voor elektriciteit 

Beide bedragen worden in mindering gebracht van de voorschot- of afrekeningsfacturen vóór het einde van het jaar.

Wie heeft recht op het basispakket elektriciteit? Wat zijn de voorwaarden om het te krijgen?

Om in aanmerking te komen voor het basispakket voor elektriciteit (122 euro), moet u beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

Op 30 september 2022 moest u een elektriciteitscontract hebben afgesloten en op die datum was dat contract

 • op uw naam
 • afgesloten voor uw wettelijke verblijfsadres
 • actief
 • van het type "residentieel"
 • afgesloten aan een vast tarief, maar verlengd na 30 september 2021, of afgesloten aan een variabel tarief
 • niet afgesloten aan het sociaal tarief

en geen ander lid van uw huishouden had het basispakket voor elektriciteit al ontvangen.

1e geval: als de gegevens op uw elektriciteitscontract (naam, voornaam, adres) overeenstemmen met de gegevens in het Rijksregister, zou u vóór 23 januari 2023 automatisch het basispakket voor elektriciteit moeten ontvangen.

2e  geval: als de informatie niet toeliet om u automatisch het basispakket elektriciteit toe te wijzen, kunt u een aanvraag indienen tussen 23 januari 2023 en 15 april 2023.

Aanvragen die vóór 23 januari 2023 ingediend worden, worden niet in aanmerking genomen.

In welke gevallen hebt u geen recht op het basispakket elektriciteit?

U hebt geen recht op het basispakket elektriciteit

 • voor uw tweede verblijf;
 • als u een occasionele klant bent of voor een tijdelijke verbinding;
 • als u als residentiële klant verhuist zonder uw elektriciteitscontract op te zeggen en uw opvolger/nieuwe huurder op dat adres geen elektriciteitscontract afsluit of als er geen opvolger/nieuwe huurder is;
 • als het elektriciteitscontract al tegen het sociaal tarief wordt gefactureerd
Ik heb recht op het sociaal tarief voor elektriciteit, krijg ik dan ook het basispakket elektriciteit?

Neen, als begunstigde van het sociaal tarief voor elektriciteit hebt u geen recht op u het basispakket elektriciteit.

Ik woon in een appartement. Krijg ik het basispakket voor elektriciteit?

Als uop 30 september 2022 een residentieel contract op uw naam had voor de levering van elektriciteit aan uw flat en u daar woont, krijgt u het basispakket elektriciteit, als de overige voorwaarden zijn vervuld (soort contract). In principe verloopt de toekenning automatisch.

Als u een woning huurt “inclusief onkosten”, krijgt de contractant (degene die de residentiële elektriciteitscontracten heeft afgesloten, bijvoorbeeld de verhuurder), als hij of zij op hetzelfde adres woont, het basispakket elektriciteit. Als de contractant niet in het gehuurde gebouw woont, wordt haar of hem het basispakket elektriciteit niet toegekend.

Verenigingen van mede-eigenaars (bijvoorbeeld voor elektriciteitsverbruik in de gemeenschappelijke ruimten) komen niet in aanmerking voor hetbBasispakket elektriciteit.

Ik ben zelfstandige, krijg ik het basispakket elektriciteit?

Als u een residentieel contract hebt voor uw woning, krijgt u het basispakket elektriciteit.

Een residentiële afnemer wordt gedefinieerd als een afnemer die elektriciteit koopt voor eigen huishoudelijk gebruik, dus met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten.

Als u een “zakelijk of professioneel” contract heeft, krijgt u het basispakket elektriciteit niet.

In welke vorm ontvang ik het basispakket elektriciteit?

Als u automatisch als rechthebbende wordt geïdentificeerd, wordt het basispakket elektriciteit u automatisch toegekend vóór 1 januari 2023 via een voorschot- of afrekeningsfactuur van uw elektriciteitsleverancier. Als die factuur lager is dan het bedrag van het basispakket elektriciteit, maakt de leverancier het resterende bedrag uiterlijk op 18 januari 2023 aan u over via overschrijving.

Ik heb een budgetmeter, krijg ik het basispakket elektriciteit ook?

Ja, als consument met een budgetmeter en als u een residentieel elektriciteitscontract voor uw woning hebt, krijgt u het basispakket elektriciteit van 122 euro op een van de volgende manieren:

 • via de jaarlijkse regularisatiefactuur. Voor automatisch geïdentificeerde begunstigden is de uiterste datum voor toewijzing 31 december 2022 en de uiterste datum voor betaling door overschrijving van het resterende bedrag 18 januari 2023.
 • via een bankoverschrijving. Voor automatisch geïdentificeerde begunstigden is de uiterste datum voor toewijzing 31 december 2022 en de uiterste datum voor betaling door overschrijving van het resterende bedrag 18 januari 2023.
 • door verrekening met openstaande schuldvorderingen binnen één maand na de kennisgeving van de gunning via de door de FOD Economie opgestelde lijsten van rechthebbenden; de uiterste datum voor de gunning is 31 december 2022 en de uiterste datum voor de betaling door overschrijving van het resterende bedrag is 18 januari 2023;
 • via het actieve krediet van de budgetmeter binnen een maand na de kennisgeving van de toekenning via de lijsten van rechthebbenden die de FOD Economie opstelt. De uiterste datum voor toekenning is 31 december 2022.
Kan het basispakket elektriciteit worden toegewezen of in beslag genomen?

Nee, het basispakket elektriciteit is niet vatbaar voor overdracht of beslag. Het wordt toegekend aan de rechthebbende, zelfs als die zich in een situatie van concurrentie of insolventie bevindt. Met andere woorden, het basispakket elektriciteit kan niet worden overgedragen aan derden/kredietgevers of door derden/kredietgevers in beslag worden genomen.

Ik heb een tweede verblijf. Kan ik daarvoor ook gebruik maken van het basispakket elektriciteit?

Neen, het basispakket elektriciteit is niet van toepassing op contracten voor tweede verblijven; het is alleen van toepassing op contracten voor de woonplaats van de contractant.

Ik heb net een nieuw contract getekend. Geldt het basispakket elektriciteit ook voor mij?

Als u op 30 september 2022 een leveringscontract voor elektriciteit had, ontvangt u het basispakket elektriciteit van die elektriciteitsleverancier.

Als u op 30 september 2022 geen leveringscontract voor elektriciteit had, ontvangt u het basispakket voor elektriciteit niet.

Het is altijd de leverancier van het contract dat u op 30 september had, die verantwoordelijk is voor het toepassen van de premie op uw factuur of het overschrijven ervan op uw rekening.

Ik ben van elektriciteitsleverancier veranderd na 30 september 2022, heb ik recht op het basispakket elektriciteit?

Ja, als u op 30 september 2022 een leveringscontract voor elektriciteit had, ontvangt u het basispakket elektriciteit van de elektriciteitsleverancier met wie u op 30 september 2022 een contract had (en niet van de leverancier van het contract dat u na 30 september 2022 hebt afgesloten). Dat is het geval als het contract aan de andere voorwaarden voldoet (contract met variabele prijs of vaste prijs dat na 30 september 2021 is afgesloten of verlengd).

Welke stappen moet ik nemen om het basispakket elektriciteit te krijgen?

In eerste instantie hoeft u geen stappen te ondernemen, want uw elektriciteitsleverancier verrekent het basispakket elektriciteit vóór 1 januari 2023 automatisch via uw factuur. Als die factuur lager is dan het bedrag van het basispakket elektriciteit, wordt het resterende bedrag vóór 18 januari 2023 rechtstreeks op uw rekening overgeschreven.

Hoe werkt de automatische toekenning van het basispakket elektriciteit?

Voor het automatiseringsproces is een elektronische uitwisseling van gegevens nodig tussen:

 • de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie);
 • de energieleveranciers en distributienetbeheerders (leveranciers);
 • het Rijksregister.

De FOD Economie stuurt energieleveranciers en distributienetbeheerders een lijst met residentiële klanten aan wie zij het basispakket elektriciteit moeten toekennen.

Daartoe ontvangt de FOD Economie:

 • de klantenbestanden van alle energieleveranciers
 • de klantenbestanden van de distributienetbeheerders
 • de persoonsgegevens van alle burgers in het Rijksregister

De kwaliteit van de klantgegevens bij de energieleveranciers is essentieel voor de automatische toekenning. Als een afnemer zich bij een leverancier of een distributienetbeheerder inschrijft met een naam, voornaam, geboortedatum of adres die afwijken van de persoonsgegevens op de identiteitskaart, dan kan het contract niet aan een persoon worden gekoppeld en kan de betaling van het basispakket elektriciteit niet automatisch plaatsvinden.

Wanneer ontvang ik het basispakket elektriciteit?

Normaal gesproken krijgt u het basispakket elektriciteit automatisch via uw elektriciteitsleverancier wanneer u vóór 1 januari 2023 een voorschot- of afrekeningsfactuur ontvangt. Als die factuur lager is dan het bedrag van het basispakket elektriciteit, wordt het resterende bedrag op uw rekening gestort via een overschrijving vóór 18 januari 2023. In dat geval moet uw leverancier het bankrekeningnummer kennen waarop het bedrag moet worden gestort en kan hij u daarom vragen.

Hoe weet ik of ik het basispakket elektriciteit heb ontvangen?

Controleer uw tussentijdse elektriciteitsrekeningen en uw bankrekening. Bij de toekenning van het pakket moet de vermelding "federaal basispakket elektriciteit 2022" op de factuur of de overschrijving staan.

Als mijn factuur lager is dan het bedrag van het basispakket elektriciteit, ontvang ik dan toch het volledige bedrag?

Ja, als de factuur in kwestie lager is dan het bedrag van het basispakket elektriciteit, wordt het resterende bedrag rechtstreeks op uw rekening gestort via een bankoverschrijving. In dat geval moet uw leverancier het bankrekeningnummer kennen waarop het bedrag moet worden gestort en kan hij u daarom vragen.

Laatst bijgewerkt
30 november 2022