Table of Contents

  De basispakketten voor elektriciteit bestaan uit een pakket voor  de maanden november en december 2022  en een pakket voor de maanden januari, februari en maart 2023.

  Het basispakket elektriciteit bedraagt 122 euro voor pakket 1 en 183 euro voor pakket 2.

  De meeste premies zijn automatisch betaald tijdens de fasen van automatische verwerking: november en december 2022 voor pakket 1, maart en april 2023 voor pakket 2.

  Heeft u een basispakket  niet automatisch ontvangen, hoewel u er recht op hebt? Dan moest u een aanvraag indienen. Nu is het hiervoor te laat. 

  Als u binnen de gestelde termijn een aanvraag heeft ingediend, dan wordt die zo snel mogelijk verwerkt. In tussentijd vragen wij u geduld te hebben en geen herinneringen te sturen. Dat belast onze diensten enkel onnodig.

  Het is mogelijk dat u door onze diensten wordt gecontacteerd en om bijkomende informatie wordt gevraagd. Wij zullen u nooit om paswoorden vragen. De aanvragen zullen tot eind 2023 verwerkt worden.

  Wat is het basispakket elektriciteit?

  Iedereen die voor zijn woning een residentieel contract voor elektriciteit heeft, kan van het basispakket elektriciteit genieten, als het contract op de referentiedatum:

  • variabel is of
  • vast is, maar op basis van een tarieffiche van na 30 september 2021 afgesloten is of na 30 september 2021 vernieuwd is (de vaste prijs werd vastgelegd vóór de sterke stijging vanaf oktober 2021) en
  • niet afgesloten is aan het sociaal tarief

  De referentiedatum is de datum waarop aan de voorwaarden moet voldaan zijn om voor de basispakketten  in aanmerking te komen.

  De premie bedraagt

  • 122 euro voor november en december 2022 (de referentiedatum is 30 september 2022)
  • 183 euro voor januari tot maart 2023 (de referentiedatum is 31 december 2022)

  Die bedragen worden door uw leverancier in mindering gebracht van de voorschot- of afrekeningsfacturen of direct op een bankrekening gestort.

  Welke stappen moet ik zetten om het basispakket elektriciteit te krijgen?

  In de meeste gevallen zijn de basispakketten voor elektriciteit door de elektriciteitsleveranciers toegekend (of in mindering gebracht) via de facturen of worden ze rechtstreeks op de bankrekeningen gestort vóór 18 januari 2023 voor pakket 1 en vóór 18 april voor pakket 2.

  Als u binnen de gestelde termijn een aanvraag heeft ingediend omdat u de premie niet automatisch ontvangen heeft, maar denkt er recht op te hebben, dan wordt die zo snel mogelijk verwerkt. In tussentijd vragen wij u geduld te hebben en geen herinneringen te sturen. Dat belast onze diensten enkel onnodig.

  Op mijn energiecontract staat het btw-nummer van mijn onderneming. Heb ik recht op het basispakket?

  Nee, als u het energiecontract op naam van uw onderneming hebt afgesloten, gaat het om een professioneel contract, dus een niet-residentieel contract. U heeft geen recht op het basispakket en als u een aanvraag heeft ingediend, dan zal ze geweigerd worden.

  Ik zie mijn aanvraag niet in mijn online dossier

  U kunt de voortgang van uw aanvraag volgen via het platform van de FOD Economie

  Als u uw aanvraagformulier per e-mail of per post hebt verzonden, is het mogelijk dat uw aanvraag nog niet in de lijst voorkomt. Dat betekent dat uw formulier nog niet gecodeerd is door onze diensten. Wees geduldig en kom op een later moment terug. Wij behandelen uw aanvraag zorgvuldig en zo snel mogelijk.

  Volgens het online platform heeft mijn energieleverancier onze premie ontvangen, maar niet betaald. Wat moet ik doen?

  Controleer uw facturen en uw bankrekening zorgvuldig. Heeft u de premie waar u recht op hebt effectief niet ontvangen? Neem in dat geval contact op met uw leverancier om na te gaan waarom u de premie niet ontvangen heeft. Houd er echter rekening mee dat er soms verschillende weken zitten tussen het moment waarop de melding naar de leverancier vertrekt en het ogenblik waarop de premie op uw factuur verschijnt. ​​​​​​​

  Tijdslijn Basispakket 1

  • 23 januari 2023 : start van aanvragen als de premie niet automatisch kon worden betaald en van de aanvragen voor gemeenschappelijke gasinstallaties
  • vanaf 23 januari 2023 : behandeling van de aanvragen en betaling aan de rechthebbenden
  • 30 april 2023 : einde van de aanvraagperiode voor basispakket 1

  Tijdlijn Basispakket 1

  Tijdslijn Basispakket 2

  • februari-maart 2023 : je krijgt het tweede basispakket energie automatisch op basis van het energiecontract dat je had op 31 december 2022 via de energieleverancier van dat contract (door een vermindering van factuur of een storting op je rekeningnummer)
  • 1 april 2023 : deadline voor de automatische betaling door je leverancier
  • 18 april 2023 : deadline voor de betaling als je factuur lager is dan de premie
  • 24 april : start van aanvragen als de premie niet automatisch kon worden betaald en van de aanvragen voor gemeenschappelijke gasinstallaties
  • vanaf 24 april : behandeling van de aanvragen en betaling aan de rechthebbenden
  • 31 juli 2023 : einde van de aanvraagperiode voor basispakket 2

  Tijdlijn Basispakket 2

  Laatst bijgewerkt
  1 augustus 2023