In België zijn de prijzen van aardolieproducten aan maxima gebonden. De FOD Economie berekent ze dagelijks op basis van de programmaovereenkomst tussen de Belgische overheid en de petroleumsector.

De berekeningsformules zijn enerzijds bedoeld om de verschillende kosten van de productie- en bevoorradingsketen door te rekenen en anderzijds om de consument te beschermen tegen prijsschommelingen en -stijgingen.

In dat verband zijn de prijzen van brandstoffen voor het wegvervoer (benzine en diesel) de afgelopen weken aanzienlijk de hoogte in gegaan, onder meer als gevolg van het conflict in Oekraïne.

Daarom heeft de regering besloten tijdelijke maatregelen te treffen om de aanzienlijke impact van de huidige prijsstijgingen voor gezinnen en bedrijven te verzachten door de accijnzen voor benzine en diesel te verlagen tot 144,6282 euro per 1000 liter. Dat komt neer op een korting van 0,175 euro per liter aan de pomp. Het niveau van de korting hangt ook af van de schommelingen op de internationale markt en de toepassing van het btw-tarief.

Tegelijk is voorzien in een regulier kliksysteem voor het geval de prijzen op de internationale markt aan de pomp zouden dalen tot 1,70 euro per liter. In dat geval wordt het accijnstarief verhoogd met de bedoeling het geleidelijk terug te brengen tot het niveau van 1 januari 2022.

Die maatregelen zijn van kracht van 19 maart tot en met 31 december 2022.

Laatst bijgewerkt
29 september 2022