De federale bijdrage is een toeslag die geheven wordt op de in België verbruikte hoeveelheid elektriciteit en aardgas.

Ze wordt gebruikt voor de financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten voor de regulering van en de controle op de elektriciteits- en gasmarkt.

Inning van de federale bijdrage

Elke eindafnemer die op Belgisch grondgebied gevestigd is, moet de federale bijdrage betalen op de hoeveelheden elektriciteit en aardgas die hij afneemt voor eigen gebruik.

De wijze van inning wordt geregeld door: 

  • het koninklijk besluit van 24 maart 2003 voor elektriciteit;
  • het koninklijk besluit van 2 april 2014 voor aardgas.

Bestemming van de federale bijdrage

De ontvangsten uit de federale bijdrage financieren met name:

  • de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG);
  • het Sociaal Energiefonds;
  • het fonds Beschermde klanten;
  • het Denuclearisatiefonds (betreft enkel de federale elektriciteitsbijdrage);
  • het fonds Broeikasgassen (betreft enkel de federale elektriciteitsbijdrage).

Vrijstelling van de federale gasbijdrage

Een vrijstelling van de federale gasbijdrage wordt verleend aan:

  • productie-installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de productie van op het elektriciteitsnet geïnjecteerde elektriciteit en die op aardgas werken;
  • warmtekrachtkoppelingseenheden, wanneer de afgenomen hoeveelheden gas worden gebruikt om een installatie voor gecombineerde productie van elektriciteit en warmte te voeden.

Om een (jaarlijkse) vrijstelling te kunnen genieten, moet u de verklaring (DOC, 48 KB)  invullen en opsturen naar uw leverancier of netbeheerder.

Om in aanmerking te komen voor een (jaarlijkse) vrijstelling als hoogrenderende warmtekrachtkoppelingseenheid, moet u de verklaring (DOC, 50.5 KB)  en het attest (DOC, 61 KB)  invullen en opsturen naar uw leverancier of netbeheerder.

Om in aanmerking te komen voor een vermindering van de bijdrage, moet u de verklaring (DOC, 47.5 KB) invullen en opsturen naar uw leverancier of netbeheerder.

Voor meer infor over de vrijstelling van de federale bijdrage, reaadpleeg de vragen en Antwoorden (PDF, 263.59 KB)

Laatst bijgewerkt
16 januari 2019