Table of Contents

   

  Alle elektrische apparaten gebruiken energie en om het efficiënt gebruik van deze energie te stimuleren heeft de Europese Unie enkele maatregelen getroffen:

  • Energie-etikettering

   Reeds vele huishoudelijke toestellen zijn voorzien van een etiket dat de energie- efficiëntie aanduidt. Dit etiket moet de consument op een eenvoudige begrijpelijke manier informeren over het energieverbruik van zijn toestellen.

  • Ecodesign

   Om het energieverbruik van de in de EU verkochte toestellen te verlagen worden minimumefficiëntie-eisen opgelegd aan verschillende producten. Deze minimumeisen zijn dezelfde voor de hele EU. De FOD Volksgezondheid en Leefmilieu verzekert de opvolging en het toezicht.

  • Energy Star

   Voor kantoorartikelen is een aparte maatregel van kracht. Aan de hand van het Energy Star-logo kan een consument of bedrijf zien dat het betreffende kantoorartikel efficiënt met energie omgaat. Het Energy Star-pogramma is afkomstig uit de US en werd voor deze artikels overgenomen door de EU.

  Energie-etikettering

  Om de consument te informeren over het energieverbruik en andere relevante parameters van toestellen moeten bepaalde huishoudelijke toestellen worden voorzien van een energie-etiket. Dit etiket moet de consument toelaten om verschillende producten met elkaar te vergelijken op basis van betrouwbare en vergelijkbare informatie.

  Deze etiketten geven een indicatie van het energieverbruik, van de efficiëntie en van andere nuttige parameters, afhankelijk van het product. Ze zijn bovendien hetzelfde in alle EU-lidstaten.

  Wetgeving

  De Europese Energie-etikettering kaderrichtlijn 2010/30/EU werd omgezet in Belgisch recht door het KB van 13 augustus 2011 betreffende de vermelding van het energieverbruik.

  De verschillende uitvoeringshandelingen die de specifieke bepalingen vastleggen voor elke productgroep verschijnen onder de vorm van verordeningen en zijn dus zonder omzetting geldig. De volledige lijst vind je hieronder terug.

  Lijst met uitvoeringshandelingen

  Verplichtingen voor de fabrikant

  Elke fabrikant is verplicht een technisch dossier samen te stellen van zijn product en moet bij elk exemplaar een etiket en technische fiche bijvoegen.

  De specifieke verplichtingen voor elk product zijn te vinden in de desbetreffende verordening. Ze zijn te vinden in de lijst met uitvoeringshandelingen.

  Verplichtingen van de verdelers

  Verdelers moeten het etiket altijd duidelijk zicht- en leesbaar tonen wanneer het product te koop wordt aangeboden. Ook de technische fiche moet steeds beschikbaar zijn voor de consument.

  De specifieke verplichtingen voor elk product zijn te vinden in de desbetreffende verordening. Ze zijn te vinden in de lijst met verordeningen.

  Deze verplichtingen zijn geldig voor elke vorm van verkoop, dus ook voor verkoop via internet.  Hiervoor werd Verordening ivm Labelling op het internet uitgevaardigd.

  Energy Star

  Met het Energy Star-logo kan een fabrikant aangeven dat zijn kantoorartikel voldoet aan de Energy Star-vereisten en dat hij zijn toestel als dusdanig registreerde.

  Het Energy Star-logo is afkomstig uit de uS en sinds 2001 is dit ook voor kantoorartikelen in de EU geldig. Met dit logo kan een consument bepaalde producten identificeren als energie-efficiënt.

  Meer info is te vinden op EU Energy Star.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Energie

   Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

  2. Energie

   Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België

  3. Energie

   Plan voor de ontwikkeling van het transmissienet van elektriciteit - Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030