Bij de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt liet de behoefte aan meer bescherming van de energieverbruiker zich voelen. Sinds 2004 leidde de minister belast met Consumentenzaken de onderhandelingen met de leveranciers, de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en van de regulerende overheden. Die gesprekken hebben geleid tot de ondertekening van een akkoord met de leveranciers van de vrije elektriciteits- en gasmarkt.

Het akkoord "De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt" (PDF, 439.02 KB) werd van kracht op 1 maart 2005. Het werd verschillende keren aangepast na tal van ontwikkelingen op de energiemarkt. Een nieuwe versie van het akkoord is in werking getreden in 2018.

Het akkoord bepaalt precieze maatregelen over volgende onderwerpen:

 • marketing- en verkooptechnieken (verkoop op afstand, via telefoon en buiten de onderneming);
 • transparantie van de prijzen, promotionele aanbiedingen, mededeling van het goedkoopste tarief;
 • precontractuele informatie en het contract;
 • de vroegtijdige opzegging van het contract en de verbrekingsvergoedingen;
 • het einde van het contract;
 • de factuur;
 • verhuis;
 • verandering van elektriciteits- en gasleverancier;
 • klachtenbehandeling.

De ondertekenaars

De overeenkomst werd ondertekend door 18 leveranciers die actief zijn of potentieel actief zijn op de residentiële markt. 

Sindsdien zijn, rekening houdend met fusies, terugtrekkingen uit de markt, terugtrekkingen uit de overeenkomst en het ontbreken van activiteit in het residentiële aanbod, tien leveranciers daadwerkelijk bij de overeenkomst betrokken:

 • Antargaz Belgium s.a./n.v.
 • Aspiravi s.a./n.v.
 • Eneco Belgium s.a./n.v.
 • Engie Electrabel s.a./n.v.
 • Essent Belgium s.a./n.v.
 • Lampiris s.a. / n.v.
 • Luminus s.a. / n.v.
 • Mega (Power Online s.a. / n.v.)
 • Trevion s.a. / n.v.
 • Watz bvba / sprl

De volgende zeven ondertekenaars :

 • zijn ofwel nooit actief geweest op de residentiële markt:
  • Comfort Energy,
  • Elindus,
  • Eoly Colruytgroup Energy,
  • Gas Natural Fenosa (Naturgy).
 • of zijn niet langer actief op deze markt:
  • Belpower International,
  • Direct Energy Belgium (Poweo),
  • ENI Gas&Power.

 Octaplus Energie heeft zich sinds 30 juni 2020 uit de overeenkomst teruggetrokken.

Energiefactuur

De energiefactuur vormt voor de consument de belangrijkste informatiebron om een duidelijk overzicht te hebben van

 • het type overeenkomst dat op hem van toepassing is,
 • het verloop van zijn jaarlijkse verbruik,
 • het type meter waarover hij beschikt en
 • de prijs die hij  in de lopende overeenkomst heeft betaald.

Sinds 1 januari 2022 moeten energieleveranciers facturatie invoeren met vereenvoudigde informatie gepresenteerd volgens een vastgelegde structuur. Elke factuur is beperkt tot maximaal twee bladzijden.

Huishoudens krijgen een duidelijkere energiefactuur. Zo kunnen ze op basis van de factuur een beter zicht krijgen van hun verbruik omdat de leverancier een vergelijking moet opnemen van het huidige elektriciteitsverbruik of aardgasverbruik van dezelfde eindafnemer over dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Om de leesbaarheid van de factuur te verbeteren, is de informatie opgedeeld in vijf verschillende rubrieken:

 1. Rubriek A “essentiële contractinformatie”
 2. Rubriek B “wat, wanneer en hoe moet ik betalen of krijg ik terug?”
 3. Rubriek C “ik heb een vraag”
 4. Rubriek D “contract vergelijken en overstappen”
 5. Rubriek E “energieverbruik beheren”

Als het sociaal tarief van toepassing is, wordt dat vermeld op de afrekeningsfactuur, de slotfactuur en de factureringsinformatie.

Leveranciers en tussenpersonen blijven verplicht om op eenvoudig verzoek duidelijke en begrijpelijke uitleg te geven over de afsluiting van de overeenkomst.

Geschillen en klachten

Waar en hoe een probleem signaleren.

Laatst bijgewerkt
18 maart 2022