Voor de ontmanteling van de kerncentrales en het eindbeheer van de bestraalde splijtstoffen moeten voorzieningen aangelegd worden.

SYNATOM is de kernprovisievennootschap aan wie de wet van 11 april 2003 de verantwoordelijkheid heeft verleend om de dekking te verzekeren van de kosten:

  • van ontmanteling van de kerncentrales (de zogenaamde ontmantelingsfondsen);
  • en voor het beheer van de splijtstoffen die worden bestraald in deze kerncentrales.

Het fonds dat SYNATOM hiervoor beheert, bedroeg op 31 december 2021 14,375 miljard euro.

  • Daarvan is 6,345 miljard euro bedoeld voor de ontmanteling van de kerncentrales op Belgisch grondgebied en
  • 8,030 miljard euro voor het beheer van de splijtstoffen die worden bestraald in deze kerncentrales.

Toezicht op het beheer van de nucleaire voorzieningen

Het regeerakkoord van 7 juli 1999 bepaalde: "De provisies voor de ontmanteling van de nucleaire installaties voor opwekking van elektriciteit zullen het onderwerp uitmaken van een toezichtsysteem. De thans bij wet vastgestelde financiële en juridische verantwoordelijkheden van de producenten zullen behouden blijven".

De ministerraad heeft vervolgens op 7 december 2001 de noodzaak onderschreven om te komen tot een aangepast prudentieel toezicht van de overheid op de toereikendheid van de voorzieningen voor de ontmanteling van kerncentrales, alsook op het beheer om hun effectieve beschikbaarheid te waarborgen voor de latere dekking van de kosten van ontmanteling van de kerncentrales en van het beheer van bestraalde splijtstoffen in deze kerncentrales.

Deze beslissing heeft geleid tot de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Deze wet richt de Commissie voor nucleaire voorzieningen op om toe te zien op het gebruik van de voorzieningen door de kernprovisievennootschap (SYNATOM).
 

Laatst bijgewerkt
25 april 2022