Context

Om de eigen productie van hernieuwbare elektriciteit in België te maximaliseren heeft de federale regering beslist de capaciteit aan offshore windturbines in de tweede zone, de Zone Prinses Elisabeth, uit te breiden tot een vermogen tussen 3,15 en 3,5 GW.

Samen met de bestaande offshore windmolenparken kan de totale offshore windcapaciteit in België als dusdanig tegen 2030 5,8 GW bedragen; dat is bijna een verdrievoudiging van de huidige offshore capaciteit. Tegen 2030 kan 25% van onze elektriciteitsproductie  komen uit het Belgische deel van de Noordzee waardoor in totaal 8,6 miljoen ton CO2 per jaar wordt bespaard. Een eerste fase van 0,7 GW zal tegen 2028 geïnstalleerd worden en de overige 2,1 GW zullen tegen eind 2029 in dienst worden gesteld.

Doel van de publieke  raadpleging

Het doel van de raadpleging is feedback te krijgen vanwege de sector en alle betrokken partijen over de criteria die worden voorgesteld voor het proces inzake offerteoproep voor de Zone Prinses Elisabeth. De raadpleging beoogt input te bekomen van alle betrokken partijen: marktspelers, milieuorganisaties, burgers en anderen, om een degelijk voorstel voor de offerte-oproep te kunnen ontwikkelen. Een bijkomende input over de elementen die niet in dit document aan bod komen is eveneens welkom.  

Praktische informatie

De raadpleging gaat van start op 17 januari 2022 en loopt ten einde op 18 februari 2022.

Uw reactie moet via e-mail gestuurd worden naar offshore.energy@economie.fgov.be . De specifieke template moet worden gebruikt.

Download het consultatiedocument (PDF, 657.22 KB)

Download de template (DOCX, 323.22 KB)

Event voor de belanghebbenden

Het event voor de belanghebbenden vindt plaats op 28 januari 2022. Wegens de Covidbeperkingen zal dat event online verlopen.

Het event komt bovenop de publieke raadpleging. Het doel ervan is feedback te krijgen vanwege de sector over de voorstellen die zijn toegelicht in het consultatiedocument voor de selectie en over de toekenningscriteria in de offerteoproep voor de Zone Prinses Elisabeth.  

Laatst bijgewerkt
7 februari 2022