Elektrische ongevallen met betrekking tot elektrische installaties

Voor elektrische installaties die onder het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) vallen, moet elk ongeval worden meegedeeld aan de Algemene Directie Energie van de FOD Economie wanneer:

 • er personen bij betrokken zijn, en
 • het ongeval rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties die dienen
  • voor de productie van elektrische energie,
  • voor de omzetting van elektrische energie,
  • voor de transmissie van elektrische energie,
  • voor de verdeling van elektrische energie, of
  • voor het gebruik van elektrische energie.

Die verplichting betreft alle elektrische installaties die binnen het toepassingsdomein vallen van de drie Boeken van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019:

 • Boek 1 - Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning;
 • Boek 2 - Installaties op hoogspanning;
 • Boek 3 - Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.

Hoe meldt u een elektrisch ongeval?

Om een ongeval aan te geven vult u het formulier “Notificatie ongeval” (DOCX, 39.17 KB) in en stuurt u het:

 • op papier:
  FOD Economie

  Algemene Directie Energie
  Hoog toezicht energie-infrastructuur en -producten
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

Elektrische ongevallen met betrekking tot elektrische installaties op de arbeidsplaatsen

Elk elektrisch ongeval met betrekking tot elektrische installaties op de arbeidsplaatsen moet eveneens worden aangegeven bij de FOD Werkgelegenheid en Arbeid.

In dat geval verwijzen we naar de voorschriften van de Codex over het welzijn op het werk.

Laatst bijgewerkt
27 mei 2020