Table of Contents

  U moet uw niet-huishoudelijke elektrische installatie laten controleren:

  • vóór u die in gebruik neemt;
  • periodiek.

  Lijst van erkende controleorganismen (PDF, 279.29 KB)

  Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname

  De controle moet worden uitgevoerd vóór de ingebruikname van:

  • een nieuwe installatie;
  • een tijdelijke, mobiele of verplaatsbare installatie (bijv. een werfkast);
  • een vaste machine of elektrisch toestel op laagspanning of zeer lage spanning;
  • een belangrijke wijziging of uitbreiding van een elektrische installatie (bijv. wijziging van het aardingsschema)

  De gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname wordt voorgeschreven in hoofdstuk 6.4. van het betreffende Boek van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019.

  Voor elke belangrijke wijziging of uitbreiding van een elektrische installatie op laagspanning of op zeer lage spanning kan de gelijkvormigheidscontrole binnen 30 dagen na de ingebruikname gebeuren indien dat om dwingende operationele redenen gerechtvaardigd is. De eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie is als enige verantwoordelijk voor de ingebruikname van de elektrische installatie.

  Voor nieuwe luchtlijnen van minimaal 150 kV moet uiterlijk 12 maanden na het inschakelen van de spanning een controle door thermografie worden uitgevoerd.

  Periodieke controle

  De veiligheid van de elektrische installatie moet gedurende de gehele levensduur worden gecontroleerd. Daarom is een controlebezoek (of periodiek bezoek) verplicht.

  Zodra de gelijkvormigheid van de elektrische installatie tijdens een eerste controle werd vastgesteld, moet u die periodieke controle laten uitvoeren:

  • jaarlijks voor verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installaties;
  • jaarlijks voor elektrische installaties in zones met explosiegevaar;
  • jaarlijks voor elektrische installaties op hoogspanning;
  • om de 5 jaar voor alle andere elektrische installaties.

  Het periodieke bezoek wordt voorgeschreven in hoofdstuk 6.5. van het betreffende Boek van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019.

  Voor luchtlijnen van minimaal 150 kV moet een controle door thermografie worden uitgevoerd, die minstens elke vijf jaar wordt herhaald.

  Controle van elektrische installaties op arbeidsplaatsen

  De Codex over het welzijn op het werk, vastgelegd in Boek III, titel 2, legt ook verschillende controles op voor de elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

  Wat als er tijdens de controle een inbreuk wordt vastgesteld?

  Wanneer er tijdens een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname inbreuken worden vastgesteld, mag de elektrische installatie of het deel van de elektrische installatie waarop de inbreuken betrekking hebben, niet in gebruik worden genomen. In dat geval moet u de inbreuken verhelpen en een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname laten uitvoeren.

  Wanneer er inbreuken worden vastgesteld tijdens de gelijkvormigheidscontrole van een belangrijke wijziging of uitbreiding die om dwingende operationele redenen al in gebruik werd genomen, moet u de inbreuken onverwijld verhelpen en alle passende maatregelen nemen indien de elektrische installatie in dienst wordt gehouden, zodat de inbreuken geen gevaar opleveren voor personen en eigendommen.

  Wanneer er inbreuken worden vastgesteld tijdens het controlebezoek, moet u de inbreuken onverwijld verhelpen en alle passende maatregelen nemen indien de elektrische installatie in dienst wordt gehouden, zodat de inbreuken geen gevaar opleveren voor personen en eigendommen.

  Laatst bijgewerkt
  7 juni 2023