Table of Contents

  Defecten in een elektrische installatie veroorzaken geregeld brand of elektrocutie. Daarom moet elke elektrische installatie verplicht worden gecontroleerd.

  Tijdens de controle wordt nagegaan of de elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het betreffende Boek van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019:

  • Boek 1 - Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning;
  • Boek 2 - Installaties op hoogspanning;
  • Boek 3 - Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie .

  De Codex over het welzijn op het werk, vastgelegd in Boek III, titel 2 , legt ook verschillende controles op voor de elektrische installaties op de arbeidsplaatsen.

  Die controle moet door een erkend controleorganisme (PDF, 147.52 KB)  gebeuren.

  Wanneer moet u uw niet-huishoudelijke elektrische installatie laten controleren?

  U moet uw elektrische installatie laten controleren:

  • vóór u die in gebruik neemt;
  • periodiek.

  Meer informatie over de verschillende soorten controles van niet-huishoudelijke elektrische installaties

  Welke documenten moet u bij de controle voorleggen?

  De documenten die u voor een niet-huishoudelijke elektrische installatie minstens moet voorleggen, zijn:

  • de stroombaanschema's;
  • de situatieplannen;
  • de situatieplannen van de aardverbindingen;
  • de documenten met de uitwendige invloeden.

  Voor de in Boek 3 bedoelde installaties en de elektrische installaties die vóór 1 juni 2020 werden uitgevoerd, wordt toegestaan dat alleen een principeplan of een beschrijving van de elektrische installatie wordt voorgelegd.

  Indien van toepassing worden bepaalde documenten aangevuld.

  Voor installaties in zones met explosiegevaar:

  • de zoneringsplannen;
  • de zoneringsverslagen.

  Voor veiligheidsinstallaties en kritische installaties:

  • de plannen van de veiligheidsinstallaties en kritische installaties;
  • de lijsten van de veiligheidsinstallaties en kritische installaties.

  Voor installaties in ruimten waarvan hun evacuatie door de vorming van rook bij brand kan worden beïnvloed:

  • de lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten.

  Het dossier van de elektrische installatie bevat ook:

  • de eventuele berekeningsnota's;
  • de risicoanalyses;
  • de gelijkvormigheidsverklaringen van het elektrische materieel;
  • de lijst van de wijzigingen die aan de elektrische installatie werden aangebracht ...

  Wat gebeurt er na de controle?

  Na elke controle stelt het erkende controleorganisme een verslag op dat schriftelijk of elektronisch aan de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie wordt bezorgd. Het erkende controleorganisme houdt gedurende vijf jaar een kopie van dit verslag bij.

  Als de elektrische installatie op het moment van de controle niet in orde is, moet u de tekortkomingen zonder uitstel verhelpen.

  Voor een niet-belangrijke wijziging of uitbreiding van uw elektrische installatie is geen controle door een erkend controleorganisme nodig. U moet enkel de documenten van de elektrische installatie bijwerken. Deze wijziging of uitbreiding zal door het erkend controleorganisme bij de volgende controle worden nagegaan.

  Voorbeelden van niet-belangrijke wijzigingen of uitbreidingen zijn de toevoeging van een contactdoos op een bestaande stroombaan of de identieke vervanging van een verdeelbord.

  Laatst bijgewerkt
  27 mei 2020