Voor de elektrische installaties die onder het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) vallen, moet elk ongeval

 • waarvan personen het slachtoffer zijn en
 • dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van installaties die dienen voor
  • de productie van elektrische energie,
  • de omzetting van elektrische energie,
  • het transport van elektrische energie,
  • de verdeling van elektrische energie, of
  • het gebruik van elektrische energie,

worden meegedeeld aan de Algemeen Directie Energie van de FOD Economie.

 • hetzij schriftelijk:
  Algemeen Directie Energie
  Hoog toezicht energie-infrastructuur en -producten
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel
 • hetzij via e-mail: gas.elec@economie.fgov.be

Om een ongeval aan te geven: vul het formulier Notificatie ongeval (DOCX, 37.74 KB) in

Bron: Artikels 268 punt 8 en 269 punt 3 van het AREI

Voor de elektrische installaties op de arbeidsplaatsen, moet elk elektrisch ongeval ook worden meegedeeld aan de FOD Werkgelegenheid en Arbeid. In dit geval verwijzen we naar de voorschriften van de Codex over het welzijn op het werk.

Laatst bijgewerkt
25 februari 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Energie

  Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België

 2. Energie

  Plan voor de ontwikkeling van het transmissienet van elektriciteit - Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030

 3. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie