Elektrische ongevallen met betrekking tot elektrische installaties onder het AREI

Voor elektrische installaties die onder het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) vallen, moet elk ongeval worden meegedeeld aan de Algemene Directie Energie van de FOD Economie wanneer:

 • personen er het slachtoffer van zijn, en
 • het ongeval rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van installaties die dienen
  • voor de productie van elektrische energie,
  • voor de omzetting van elektrische energie,
  • voor de transmissie van elektrische energie,
  • voor de verdeling van elektrische energie, of
  • voor het gebruik van elektrische energie.

Om een ongeval aan te geven vult u het formulier “Notificatie ongeval” (DOCX, 37,74 Kb) in en stuurt u het:

 • op papier:
  FOD Economie

Algemene Directie Energie
Hoog toezicht energie-infrastructuur en -producten
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Elektrische ongevallen met betrekking tot elektrische installaties op de arbeidsplaatsen

Elk elektrisch ongeval met betrekking tot elektrische installaties op de arbeidsplaatsen moet eveneens worden aangegeven bij de FOD Werkgelegenheid en Arbeid.

In dat geval verwijzen we naar de voorschriften van de Codex over het welzijn op het werk.

Laatst bijgewerkt
31 juli 2019