Installaties voor elektriciteitsproductie

Voor de bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie met een netto ontwikkelbaar vermogen van minder dan 25 elektrische megawatt is geen vergunning nodig maar het netto ontwikkelbaar vermogen en de inplanting van de installatie moeten aan de afgevaardigde van de minister van Energie en aan de CREG worden gemeld. Deze melding kan u doen via deze vragenljst (DOCX, 26.98 KB) .
De procedure en de toekenningscriteria voor de vergunningen zijn bepaald door het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van installaties voor de elektriciteitsproductie. De aanvragen voor een vergunning moeten worden ingediend bij de Algemene directie Energie:

Algemene Directie Energie
Dienst Gas en Vergunningen,
ter attentie van de heer Benjamin Heylen, Diensthoofd
North Gate - Bureau 4A33,
Koning Albert II-laan 16,
1000 Brussel.

Domeinconcessies in de Noordzee

Krachtens artikel 6 van de wet van 29 april 1999 moet voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit

 • water,
 • stromen of
 • winden,

in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht een domeinconcessie worden afgeleverd door de minister van Energie op advies van de CREG.

De selectie- en toekenningscriteria voor de aflevering van de domeinconcessies zijn bepaald door het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht.

De aanvragen voor een vergunning moeten worden ingediend bij de Algemene directie Energie:

Algemene Directie Energie
Dienst Gas en Vergunningen,
ter attentie van de heer Benjamin Heylen, Diensthoofd
North Gate - Bureau 4A33,
Koning Albert II-laan 16,
1000 Brussel.

Laatst bijgewerkt
5 juni 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Energie

  Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

 2. Energie

  Diesel en benzine in tankstations van goede kwaliteit

 3. Energie

  Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België