Table of Contents

  Gesloten industriële netten

  Een gesloten industrieel net (binnen een geografisch afgebakende locatie)  is een elektrisch net  binnen

  • een industriële locatie
  • een commerciële locatie of
  • een locatie met gedeelde diensten

  dat bestemd is om eindafnemers te bedienen die op deze site zijn gevestigd, en dat geen huishoudelijke afnemers van elektriciteit bevoorraadt en waarin: 

  • om specifieke technische en veiligheidsredenen, de werking of het productieproces van de gebruikers van dit net is geïntegreerd; of
  • de elektriciteit in hoofdzaak aan
   • de eigenaar van het gesloten industriële net of aan
   • de beheerder van het gesloten industriële net of aan
   • de daarmee verwante bedrijven wordt geleverd.

  Conform de bepalingen van het artikel 18bis van de wet van 29 april 1999, betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, werden vijf  gesloten industriële netten erkend door de minister van Energie op 20 december 2018. 
  Het gaat over de volgende gesloten industriële netten:

  Site Beheerder van het net
  Site van de nv TOTAL PETROCHEMICALS FELUY
  Parc industriel de Feluy    
  nv TOTAL PETROCHEMICALS FELUY
  Site van de nv INOVYN MANFACTURING BELGIUM
  Scheldelaan 480, 2040 Antwerpen    
  nv INOVYN  
  Site van de nv INEOS
  Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht    
  nv RWE GENERATION BELGIUM
  Site van de nv BP CHEMBEL
  Amocolaan 2, 2440 Geel    
  nv BP CHEMBEL
  Site van de nv BASF ANTWERPEN
  Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen    
  nv BASF ANTWERPEN

  Tractienet spoor

  Het tractienet spoor bevat de elektrische installaties van de spoorweginfrastructuurbeheerder die nodig zijn voor de uitbating van het spoorwegnet, waaronder installaties voor het transformeren en overbrengen van elektrische stroom ten behoeve van de diensten van tractie, veiligheid, seinwezen, telecommunicatie, wissels en verlichting, onderstations en bovenleidingen, met uitzondering van de elektrische installaties van de achterliggende afnemers, aangesloten op het tractienet spoor.

  Conform de bepalingen van het artikel 18ter van de wet van 29 april 1999, betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, heeft de minister van Energie, op 9 november 2017, de hoedanigheid van beheerder van het tractienet spoor toegekend aan de nv van publieke recht Infrabel. 
   

  Laatst bijgewerkt
  26 februari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Energie

   Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

  2. Energie

   Diesel en benzine in tankstations van goede kwaliteit

  3. Energie

   Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België