De bekendmaking van het koninklijk besluit van 23 december 2010 betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten vormt een belangrijke etappe in het liberaliseringsproces van de gasmarkt in België. De regels voor toegang tot het vervoersnet zijn vastgelegd en de vervoersmaatschappij werd verzocht een aantal basisdocumenten op te stellen en die aan de CREG ter goedkeuring voor te leggen. Na die bekendmaking zijn nog andere besluiten afgekondigd (zie rubriek Reglementering)

Laatst bijgewerkt
25 februari 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Energie

  Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België

 2. Energie

  Plan voor de ontwikkeling van het transmissienet van elektriciteit - Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030

 3. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie