Bio-ethanol is een hernieuwbaar product dat verkregen wordt uit de verwerking van landbouwgrondstoffen en dat over het geheel genomen een positieve koolstofbalans heeft.

Het bio-ethanol dat gebruikt wordt voor in België verkochte brandstoffen, is gecertificeerd volgens criteria vastgelegd door de Europese Unie op het vlak van eerbiediging van de biodiversiteit en uitstootreductie van broeikasgassen.

De verbruikscyclus van bio-ethanol laat toe om de CO2-uitstoot, vergeleken met benzine, te verminderen.

Aangezien E10-benzine dubbel zoveel bio-ethanol (maximum 10 %) bevat als benzine 95 (maximaal 5 %), wordt de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk teruggedrongen. We kunnen dan ook stellen dat E10 een milieuvriendelijkere brandstof is.

Door benzine 95 door E10 te vervangen, heeft de Belgische regering vooral de bedoeling de overstap naar duurzame biobrandstoffen te stimuleren. Deze transitie is nodig opdat België:

  • zijn doelstelling van 10 % hernieuwbare energie op het vlak van transport tegen 2020 kan halen;
  • zijn afhankelijkheid van fossiele energiebronnen kan afbouwen;
  • de broeikasgassen in de transportsector aanzienlijk kan helpen verminderen.

ethanol17.png

 

Laatst bijgewerkt
3 oktober 2018