Als u van plan bent om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, moet u ervoor zorgen dat er geen gasleidingen of kabels in de buurt zijn. Houd u aan deze wettelijke verplichting en voorkom dat u verantwoordelijk bent voor ongelukken die dodelijk kunnen zijn! 

Welke soorten werkzaamheden vereisen voorzorgsmaatregelen voor gasleidingen?

Ergens op het Belgische grondgebied voert u werken uit in verband met:

 • het bouwen,
 • het afbreken,
 • het aanleggen van drainerbuizen, diepploegen en diepwoelen,
 • het uitgraven of uitvoeren van grondwerk op een diepte van meer dan vijftig centimeter,
 • het aanaarden,
 • het boren,
 • het persen,
 • het inheien van palen of schuttingsplanken,
 • het opstapelen op de grond van zware voorwerpen,
 • het wijzigen van het grondprofiel,
 • het aanplanten of verwijderen van diepwortelende planten,
 • het mijn-, graverij- of groefwerken,
 • het ruimen van grachten,
 • het verkeer met zware werktuigen buiten de hierdoor aangelegde wegen als gevolg,
 • het gebruik van springstoffen als gevolg.

Voordat u overgaat tot dergelijke werken of in het algemeen tot elk werk dat een leiding of een ondergrondse kabel zou kunnen beschadigen, moet u zich altijd vergewissen dat er geen leiding en/of kabel in de nabijheid is.

Wat moet u doen voordat u de werken begint?

Daarvoor moet u op voorhand (minstens 15 werkdagen vóór de geplande datum van de werken) een van de volgende websites raadplegen:

De websites leggen u uw verplichtingen uitvoerig uit. Als er een of meerdere kabels en/of leidingen in de nabijheid zijn, mag u de werken pas beginnen nadat de eigenaar(s) van de kabel(s) et/of leiding(en) groen licht gegeven hebben.

Dit is een wettelijke verplichting (onder andere koninklijk besluit 21.09.1988). De niet-naleving ervan kan nog steeds aanleiding geven tot ongevallen die dodelijk kunnen zijn en waarvoor u rechtstreeks verantwoordelijk bent.

Wie moet de sites raadplegen?

 • De bouwheren (waaronder de particulieren);
 • de studiebureaus (vanaf de projectfase);
 • de ondernemers (waaronder de landbouwers).

Welk zijn de zonetypes in de nabijheid van pijpleidingen?

De wetgeving bepaalt twee types zones in de nabijheid van pijpleidingen:

 • de beschermde zone die zich uitstrekt over 15 meter aan weerszijden van de leiding.

  Voor de werken die gepland zijn in die zone zoals die beschreven onder punt 1 hierboven, moet u eerst een contact hebben gehad met de beheerder(s) van de aanwezige leiding(en), waarvandaan de kennisgevingsprocedure opgenomen in het koninklijk besluit van 21 september 1988 en hierboven samengevat. Als werken buiten die zone toch de stabiliteit van een leiding kunnen aantasten, dan moet dezelfde procedure gevolgd worden.
   

 • de voorbehouden zone die binnen de beschermde zone in het leven wordt geroepen, met een kleinere breedte, afhankelijk van de werkdruk van de leiding.

  Geen enkele interventie wordt in die zone toegestaan, behoudens uitzonderlijk geval opgenomen in de bijlagen van het koninklijk besluit van 19 maart 2017, zonder een voorafgaand contact met de verantwoordelijke vervoerder.

Laatst bijgewerkt
19 mei 2020