Iedereen die werkzaamheden wil uitvoeren is wettelijk verplicht na te gaan of er infrastructuren aanwezig zijn in de nabijheid van de geplande werkzaamheden.

De veiligheidsafstanden ten opzichte van leidingen niet in acht nemen kan aanzienlijke materiële en lichamelijke schade veroorzaken.

Beschermde zone

De verschillende leidingen die het vervoersnet vormen zijn bij wet omringd door een zogeheten beschermde zone die zich uitstrekt over 15 meter aan weerszijden van de leiding.

Voor werken die gepland zijn in een zone waar zich dergelijke installaties bevinden moet u de meldingsprocedure in acht nemen die is vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 september 1988.

Voorbehouden zone

Het koninklijk besluit van 19 maart 2017 roept binnen de beschermde zone een voorbehouden zone in het leven, met een kleinere breedte, afhankelijk van de werkdruk van de leiding.

Geen enkele interventie wordt in die zone toegestaan, behoudens uitzonderlijk geval opgenomen in de bijlagen van het koninklijk besluit van 19 maart 2017, zonder een voorafgaand contact met de verantwoordelijke vervoerder.

Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM)

Alvorens uw werkzaamheden uit te voeren, raadpleegt u de website van het KLIM om

  • na te gaan of zich in de buurt installaties voor transport van gevaarlijke producten via leidingen of boven- of ondergrondse hoogspanningslijnen bevinden en/of
  • de geplande werkzaamheden te melden bij de betrokken transportoperatoren die in de nabijheid over infrastructuur beschikken.
Laatst bijgewerkt
1 augustus 2019