Cameleon-logo-gas-verandert-banner.jpg

In ons land kiezen meer dan 3 miljoen gezinnen en bedrijven voor aardgas via het centrale distributienet. Ze verbruiken vooral gas om te koken, te stoken of om water te verwarmen.

In 2017 verbruikte de helft van de gebruikers verbruikt arm gas, afkomstig uit Noord-Nederland (Groningen – Slochteren).

Vanaf 2020 wordt België enkel nog met rijk gas bevoorraad.

Waarom overstappen naar rijk gas?

De gasreserves uit het Groningse veld raken echter uitgeput. Daarom heeft de Nederlandse overheid beslist om de gasexport geleidelijk te verminderen en volledig te stoppen ten laatste in 2030.

Dit arm gas uit Nederland wordt dan vervangen door een ander type gas, met name “rijk” gas, afkomstig uit andere landen zoals Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rusland.

De Belgische gezinnen en bedrijven die arm gas verbruiken, zullen dus in de plaats rijk gas verbruiken.

Wie is betrokken bij de omschakeling van arm naar rijk gas?

Map-L-H-gas.png

De omschakelingscampagne, die begonnen is in 2017, betreft niet minder dan 1,6 miljoen particulieren en bedrijven. Ze bevinden zich in

 • Brussel,
 • de provincie Antwerpen,
 • West-Limburg,
 • de provincie Vlaams-Brabant,
 • een deel van de provincie Waals-Brabant,
 • een deel van de provincie Luik (Hannuit en Borgworm),
 • een deel van de provincie Henegouwen,
 • een deel van de provincie Namen.

Op de kaart ziet u welke zones (blauw) bij de conversie van arm naar rijk gas betrokken zijn.

Welke impact heeft de conversie van arm naar rijk gas?

De samenstelling van arm en rijk gas verschilt. Dat heeft een impact op:

 • de infrastructuur die gebruikt wordt voor het gasvervoer in ons land,
 • het distributienetwerk van aardgas,
 • de gastoestellen die hierbij gecontroleerd en, indien nodig, bijgesteld moeten worden.

De omschakeling van arm naar rijk gas was oorspronkelijk gepland tot 2029. Dankzij een optimaliseringvan het werkschema zal ze uiteindelijk tussen 2017 en 2024 plaatsvinden.

Meer info over de gasconversie?

De federale en gewestelijke overheden hebben een website ontwikkeld die zich uitsluitend toespitst op de gasconversie. Dat gebeurde in samenwerking met de sectorfederaties voor aardgas en de distributienetbeheerders.

Raadpleeg alle nuttige informatie over de campagne “L/H gasconversie” op de website gaS verandert

Laatst bijgewerkt
27 augustus 2021